Hier doen we het voor….

Een gezondere Mijnstreek: dat doen we samen!

Waarom?

De ambitie voor de Mijnstreek op het gebied van het verbeteren van gezondheid ligt hoog. Dat doen we voor en vooral mét de inwoner. Zij ervaren immers hun eigen wijk, leefbaarheid en gezondheid, maar ook de zorg van dichtbij. Daarnaast ligt bij hen de sleutel tot het eigen gedrag en gezondheid : we willen hen stimuleren om aan de slag te gaan met veerkracht en eigen regie. 

Hoe?

Ook op dit punt is onze inzet hoog: we gaan ervoor om de inwoner van de Mijnstreek mede-eigenaar van de ambitie te laten zijn, en hen op verschillende niveaus mee te laten denken en richting te geven aan dat wat we doen, maar ook te stimuleren dat ze zelf regie nemen over hun eigen (positieve) gezondheid en die van hun omgeving.

Wat?

De “burger centraal zetten” is makkelijk gezegd. Maar hoe doen we dat? Concreet dragen we bij aan de beweging binnen verschillende programmalijnen en projecten door gezamenlijke initiatieven als ‘Burgerparticipatie Next Level’ en ‘Co-ownership in de Mijnstreek’. Deze initiatieven worden begeleid door Burgerkracht Limburg en mede mogelijk gemaakt door CZ namens alle zorgverzekeraars (VEZN). Binnenkort is hier meer informatie over te vinden op deze website. We staan aan het begin van de beweging, en laten het thema de komende jaren niet los!

We zijn er trots op dat we ook al mooie voorbeelden en verhalen uit de Mijnstreek kunnen laten zien; dat is de (veer)kracht van de Mijnstreek!  Niet alleen wij als Mijnstreekcoalitie stimuleren deze kracht van de inwoners van de Mijnstreek, ook de beweging Limburg Positief Gezond en het programma Trendbreuk Zuid-Limburg dragen hieraan bij. Samen steeds een stap verder!

Nieuws