image

Grote Mijnstreekcoalitie

 

Netwerk van netwerken

In de Mijnstreek hebben organisaties binnen zorg en welzijn zich verenigd om samen te werken aan een gezonde en vitale Mijnstreek. De basis voor deze samenwerking en de gezamenlijke visie is gelegd door de organisaties binnen de Kerncoalitie. Gezien de aard en omvang van de regionale opgave kan en willen deze organisaties dit niet alleen doen in de Mijnstreek. De Kerncoalitie is dan ook onderdeel van een groter samenwerkingsverband: de Mijnstreekcoalitie.

De Mijnstreekcoalitie is een dynamisch netwerk van netwerken dat bestaat uit verschillende coalities die ieder op hun eigen deel verantwoordelijkheid pakken in de grote gezamenlijke opgave. Allen binnen hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook in verbinding binnen de Mijnstreek om samen daadwerkelijk impact te kunnen hebben!

De start

In 2019 zijn diverse gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om met regionale partijen de ambitie te delen en uit te nodigen tot samenwerking. Inmiddels zijn verschillende coalities ontstaan die elk de verantwoordelijkheid nemen voor een deel van de gezamenlijke opgave. Dit betekende vanaf de start al samenwerking binnen de preventiecoalities Sittard-Geleen en Heerlen en de themacoalitie Farmacie.

Wil je weten welke coalities momenteel samenwerken, kijk in het menu ‘Wie doen er mee?’.

Nieuws over de Grote Mijnstreekcoalitie