MijnZorg: de kracht van een samen

De Kerncoalitie

Het ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, Huisartsenorganisaties HOZL en MCC Omnes, Meditta, MeanderGroep, Sevagram en Cicero, zorgverzekeraar CZ en Burgerkracht Limburg vormen samen de Kerncoalitie. De Kerncoalitie heeft aan de wieg van de Mijnstreekcoalitie gestaan met het ondertekenen van het “Pact van Terworm” in 2018. Inmiddels zijn zij één van de coalities die streven naar dat zorgprocessen in de Mijnstreek zo optimaal en integraal mogelijk worden ingericht en dat zorg zo thuis mogelijk, althans op de juiste plek kan plaatsvinden.

Focus op programmalijnen

Een samenwerking in vijf programmalijnen met ondersteunende teams Communicatie, Data, Analyse en Informatie (DAI) en de coördinatie vanuit het programmabureau.

Onze samenwerkingpartners

In de Mijnstreek spreken we van een samenwerkingsverband in de breedste zin van het woord. Het is een netwerk van netwerken bestaande uit samenwerkingen van organisaties die een bijdrage leveren aan de regionale opgave. Dit netwerk is in beweging en groeit. De samenwerking krijgt rond specifieke thema’s vorm door de partners uit de Kerncoalitie en de organisaties uit alle (thema)coalities. En natuurlijk dankzij de inbreng van alle samenwerkingspartners.

Robuuste begeleiding in de Mijnstreek

samenwerking binnen de grote Mijnstreek coalitie wordt onafhankelijk begeleid door Robuust vanuit de benadering van netwerkregie waarbij de samenwerking tussen organisaties centraal staat. Binnen (thema)coalities is die ondersteuning er in de vorm van een programmatische aanpak volgens de principes van integrated care. De themacoalities worden eveneens procesmatig ondersteund door een programmamanager van Robuust (themacoalitie farmacie, GGZ) of een andere onafhankelijke organisatie (Preventiecoalitie).   

Onze gemeenschappelijke kernwaarden zijn

  • Samen verantwoordelijkheid nemen
  • Openheid/ transparantie / vertrouwen
  • Patiënt centraal: positieve gezondheid
  • Viervoudig doel