MijnZorg: de kracht van een samen

De Kerncoalitie heeft aan de wieg van de Mijnstreekcoalitie gestaan met het ondertekenen van het “Pact van Terworm” in 2018.  Inmiddels zijn zij één van de coalities die streven naar dat zorgprocessen in de Mijnstreek zo optimaal en integraal mogelijk worden ingericht en dat zorg zo thuis mogelijk, althans op de juiste plek kan plaatsvinden. 

Onze samenwerkingpartners |
In de Mijnstreek spreken we van een samenwerkingsverband in de breedste zin van het woord. Het is een netwerk van netwerken bestaande uit samenwerkingen van organisaties die een bijdrage leveren aan de regionale opgaveDit netwerk is in beweging en groeit.
De samenwerking krijgt rond specifieke thema’s vorm door de partners uit de Kerncoalitie en de organisaties uit alle (thema)coalities. En natuurlijk dankzij de inbreng van alle samenwerkingspartners. Hieronder vind je een overzicht van deze partijen. 

Programmamanagement  Robuuste begeleiding in de Mijnstreek
De samenwerking binnen de grote Mijnstreek coalitie wordt onafhankelijk begeleid door Robuust vanuit de benadering van netwerkregie waarbij de samenwerking tussen organisaties centraal staat. 

Binnen (thema)coalities is die ondersteuning er in de vorm  van een programmatische aanpak volgens de principes van integrated care. De themacoalities worden eveneens procesmatig ondersteund door een programmamanager van Robuust (themacoalitie farmacie, GGZ) of een andere onafhankelijke organisatie (Preventiecoalitie)  

Onze gemeenschappelijke kernwaarden zijn

  1. Samen verantwoordelijkheid nemen
  2. Openheid/ transparantie / vertrouwen
  3. Patiënt centraal: positieve gezondheid
  4. Quadruple Aim

Nieuws over de kerncoalitie