Programmalijn Anderhalvelijnszorg

Onze ambitie: bestaand aanbod, vanuit PlusPunt MC en Anders Beter Centrum, binnen anderhalve lijn behouden en doorontwikkelen gericht op centrale triage.

Wat zijn onze acties

  • Vanuit evaluaties (o.a. UM rapportage) het verbeterpotentieel onderzoeken in relatie tot regionale opgave
  • Start met pilot (groep huisartsenpraktijk/3 specialismen) in samenhang met andere Kerncoalatie programmalijnen
  • Implementatiefase: TOPAAS

Beoogde/behaalde resultaten

info volgt

Samenwerkende partijen

info volgt

Onze projecten

Nieuws over Programmalijn Anderhalvelijnszorg