Preventiecoalitie Positief Gezond Sittard-Geleen

De huidige en toekomstige uitdagingen in zorg en welzijn en uitdagingen op het snijvlak hiertussen vragen vergaande samenwerking tussen financiers, zorg- en welzijnsprofessionals én burgers. Zorgvragen zijn de grenzen van losse partijen. Als we echt aan preventie willen werken, moeten we de krachten bundelen. De Preventiecoalitie Positief Gezond Sittard-Geleen is ontstaan vanuit de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ. Deze partijen slaan de handen ineen en werken samen aan de gezondheid van de inwoners in Sittard-Geleen (en daarbuiten).

Onze ambitie
De preventiecoalitie heeft in 2020 als doel gesteld om in 2030 aanzienlijke verbeteringen door te maken voor de inwoners van Sittard-Geleen. Verbeteringen op het gebied van gezondheid, kwaliteit, betaalbaarheid van ondersteuning en zorg en werkplezier. Deze vier elementen samen noemen we ook wel de ‘Quadruple Aim’.

Hoe we samenwerken
De preventiecoalitie heeft een programmatische structuur waarbij de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ de stuurgroep en het programmateam vormen. Diverse projecten zijn verbonden aan de preventiecoalitie: soms direct aangestuurd door de stuurgroep, soms is het een project dat nauw nauw wordt gevolgd. De sleutel tot succes is de samenwerking tussen een grote groep professionals en burgers.

Onze aanpak
Voor onze aanpak zijn de volgende elementen van belang:

  • We kijken altijd naar ‘de bril’ van Positieve Gezondheid. We gaan uit van veerkracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en wat mensen kunnen.
  • Wij richten ons op jongeren, ouderen en mensen met GGZ- van multiproblematiek. Daarnaast zien we dat alle mogelijke doelgroepen die inwoners van de regio relatief snel een beroep op professionele ondersteuning doen. Daar gaan we me aan de slag.
  • Naast de preventiecoalitie zijn er nog veel meer regionale initiatieven. De verbinding met deze initiatieven wordt gelegd.
  • We monitoren de impact van de preventiecoalitie.

Onze aanpak
Een van de projecten van onze preventiecoalitie is Positief Gezond Munstergeleen. In dit project werkt huisartsenpraktijk Huisartsen Hartje Dorp samen met andere professionals en vrijwilligers aan de Positieve Gezondheid van de inwoners van Munstergeleen. De huisartsenpraktijk levert daarnaast zorg aan haar patiënten die uitgaat van Positieve Gezondheid, eigen regie en meer tijd voor de patiënt. De resultaten van dit project monitoren we op impact op de Quadruple Aim. Van de resultaten leren we en, bij succes willen we het initiatief verbreden.

Lees ook

 

 

Nieuws over Preventiecoalitie Sittard-Geleen

HealthyLIFE                                 Geboortezorg Flex                    Goed voor Elkaar

 

Van Zelfhulp naar                    Nieuwe GGZ in                             Geleen-Zuid
Zelfregie                                         twee wijken

Positief Gezond                           Ketenaanpak voor kinderen
Munstergeleen                            met overgewicht en obesitas