Samen werken aan een vitale en gezonde Mijnstreek

In de Mijnstreek ligt de gezondheid ver onder het nationale gemiddelde. Het zorggebruik en de zorgkosten zijn ten opzichte van andere regio’s het hoogst. Dat actie geboden is, is duidelijk.

Al langer zijn uiteenlopende zorg- en welzijnsorganisaties bezig om de regio gezonder te maken en zorg op een andere manier te organiseren. Zodat inwoners niet alleen nu, maar ook straks nog kunnen rekenen op goede zorg en met elkaar zorgen voor een gezonde regio waarin iedereen kan blijven meedoen. Gezondheid zien wij breed: het gaat om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in onze samenleving.

Een gezonde Mijnstreek, daar werken we samen aan! We doen dat in de Mijnstreek onder de noemer Mijn Leven Gezond.

Wij werken samen

logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos