Samen werken voor de Mijnstreek

In de Mijnstreek werken zorg-, welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar samen aan een gezonde en vitale samenleving. Met als resultaat een betere gezondheid en kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. 

De samenwerking krijgt vorm via een dynamisch netwerk van netwerken dat bestaat uit verschillende coalities die ieder op hun eigen deel verantwoordelijkheid pakken in de grote gezamenlijke opgave. Gestart met een kleine groep is de samenwerking in de Mijnstreek inmiddels uitgegroeid tot een grote en diverse groep van deelnemers.

Klik in het menu hierboven op ‘Wie doen er mee‘ voor een overzicht van de coalities en samenwerkingspartners.

Het ontstaan van de Mijnstreeksamenwerking

De Mijnstreeksamenwerking is voortgekomen uit de twee proeftuinen MijnZorg en Anders Beter waarin vanaf begin 2013 vertegenwoordigers van de ‘zorgdriehoek’ (zorgverzekeraars, inwoners en zorgverleners) de krachten hebben gebundeld om de grote regionale uitdagingen in de zorg effectief aan te pakken.

In 2018 werd steeds meer zichtbaar dat beide regio’s vanwege overeenkomsten in ambitie en focus steeds meer naar elkaar toegroeiden en werd met het ‘Pact van Terworm’ de eerste concrete stap gezet naar meer samenwerking over regio’s heen.

Lees hier verder over het ontstaan van de Mijnstreeksamenwerking.

Samenwerking op Zuid-Limburgs niveau

In Zuid-Limburg werken zorg- en welzijnsorganisatie al jaren op lokaal, gemeentelijk en sub-regionaal niveau intensief samen. De samenwerking in de Mijnstreek onder de noemer Mijn Leven Gezond is hier een mooi voorbeeld van.

In 2019 is met Trendbreuk Zuid-Limburg een bredere samenwerking op Zuid-Limburgs niveau in gang gezet. Door die bredere samenwerking is er meer slagkracht om te zorgen dat de inwoners van Zuid-Limburg nu en in de toekomst goede een betaalbare zorg krijgen. De samenwerking op Zuid-Limburgs niveau loopt parallel aan en versterkt de samenwerkingsinitiatieven die er al zijn in de wijken, gemeenten en sub-regio’s. Zo ook de samenwerking binnen de Mijnstreekcoalitie.

Met het regiobeeld en regioplan Zuid-Limburg is er verder invulling gegeven aan de samenwerking op Zuid-Limburgs niveau. Lees hier meer over het regiobeeld en regioplan Zuid-Limburg.