Onze ambitie

In de Mijnstreek ligt de gezondheid ver onder het nationaal gemiddelde en de zorg is vergeleken met andere delen in Nederland het duurst. Net als in de rest van Nederland is ook in de Mijnstreek sprake van dubbele vergrijzing: de groep ouderen wordt steeds groter en de gemiddelde leeftijd stijgt. Steeds meer mensen hebben bovendien meerdere aandoeningen. Mede hierdoor en door krapte op de arbeidsmarkt komt de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in de Mijnstreekregio in het gedrang.

Ambitie samenwerkingspartners Mijnstreek is om voor 2030: 

  • de onverklaarbaar hoge zorgconsumptie en zorgkosten terug te brengen naar een vergelijkbaar niveau met de rest van Nederland;
  • het verkleinen van de de gezondheidsverschillen in de regio naar het gemiddelde landelijk niveau; 
  • de kwaliteit van zorg in de Mijnstreek te verbeteren; 
  • de ervaren arbeidsdruk voor alle zorgprofessionals in de Mijnstreek positief te beïnvloeden.  

Wat zien de partners van Mijn Leven Gezond als dé opgave voor de Mijnstreek? Bekijk het in de video hieronder.

Hoe maken we onze ambitie waar?

Onze ambitie ligt hoog. Vanuit verschillende coalities en op verschillende thema’s werken we samen aan verandering. Een verandering die bestaat uit het slimmer organiseren van zorg, dichtbij de wijk en een integrale aanpak van de (zorg)vraagstukken. De ‘zorg’ gaat niet alleen meer over zorg, maar over gezondheid en daarmee ook over bijvoorbeeld wonen en onderwijs. Ons uitgangspunt is: de juiste zorg, op maat, op de juiste plaats door de juiste persoon én gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering en monitoring van deze ambitie. Dit kan niet zonder de mensen om wie het gaat erbij te betrekken. Samenwerking met inwoner/patiënt is onze basis.