Coalitie Pluspraktijken

Het concept Pluspraktijken is een unieke ontwikkeling waarbij in beginsel de huisartsen, CZ en de zorggroep HuisartsenOZL de krachten hebben gebundeld om gezamenlijk op zoek te gaan naar de huisartsenpraktijk van de toekomst.

De huisarts als spin in web

Zoals bekend kenmerkt de Mijnstreek zich door een sterk vergrijzende bevolking met een lagere levensverwachting en hogere zorgkosten per inwoner dan de rest van Nederland. De huisarts wordt vaak als eerste aanspreekpunt gezien, heeft een centrale positie in ons zorgsysteem en dus ook in de aanpak om de gezondheid van inwoners te verbeteren en zorgkosten te verlagen. Het concept Pluspraktijken is in 2016 gestart in Oostelijk Zuid-Limburg en in 2019 wegens succes uitgebreid naar de Westelijke Mijnstreek. Ook Maastricht Heuvelland en Midden-Limburg zijn aan de slag met dit concept.

Onze projecten

Nieuws over Coalitie Pluspraktijken