Coalitie Pluspraktijken

 

Een toekomstbestendige en duurzame eerste lijn

In de Mijnstreek zijn de huisartsen bezig met het concept van Plusprakijken. Een unieke ontwikkeling waarbij in beginsel huisartsen, een zorgverzekeraar en de zorggroep uit de regio Oostelijk Zuid-Limburg krachten hebben gebundeld om gezamenlijk op zoek te gaan naar de huisartsenpraktijk van de toekomst. Een samenwerking met vertrouwen als belangrijk fundament.

Waarom vanuit de huisartsenpraktijk?

Zoals bekend kenmerkt de regio zich door een sterk vergrijzende bevolking met een lagere levensverwachting en hogere zorgkosten per inwoner dan elders in Nederland. Door hun centrale positie in de zorg en het vaak zijn van een eerste aanspreekpunt vanuit een patiënt speelt de huisarts een belangrijke rol in ons zorgsysteem. En dus ook in de aanpak van de hogere kosten en slechtere levensverwachting/ gezondheid. De innovatieve Pluspraktijken beogen hieraan een wezenlijke bijdrage te leveren. Het Pluspraktijken initiatief is in 2016 gestart in OZL  en in 2019 wegens succes uitgebreid naar WM. Ook Maastricht Heuvelland heeft dit concept overgenomen, en Midden-Limburg staat in 2021 in de startblokken! Alle regio’s vullen het concept op maat voor hun populatie en regio in.

Onze projecten

Nieuws over Coalitie Pluspraktijken