PlusPraktijken WM

In 2019 hebben de huisartsen in WM het goede voorbeeld van OZL gevolgd om met het concept Pluspraktijken te gaan werken. Samen met Burgerkracht Limburg, MCC Omnes, zorggroep Meditta en zorgverzekeraar CZ hebben partijen begin 2019 in WM de lijnen uitgezet om al te leren met de huisartspraktijk van de toekomst aan de slag te gaan. Vanaf de start wordt gekozen voor samen met groep huisartsen richting te geven aan de invulling van het concept in WM. Gekozen is om verschil te maken op de volgende thema’s:

  • Patientempowerment
  • > Zorg
  • Wijkgerichte werken
  • Basis op orde

Doel

Inzet van het project is dat de PlusPraktijk WM initiatieven die gezamenlijk leiden tot betere kwaliteit van zorg en gezondheid en lagere kosten door een geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak. Een belangrijk doel van het project is om tijdens de projectperiode ook te experimenteren met deze nieuwe werkwijze. Er zijn verschillende werkgroepen aan de bende om de patiënt regie over eigen gezondheid te geven, zorg die te maken en te veel op afstand in te kunnen zetten. Met betere zorg en gezondheid, lagere kosten en gelukkige professionals als beoogd resultaat. Het eerste deel van het project loopt tot voorjaar 2022.

Een blik op de Pluspraktijken

Onder de naam ‘Een blik op de Pluspraktijken’ organiseerde MCC Omnes op donderdag 12 mei 2022 een event met speciale aandacht voor de negen Pluspraktijken in de Westelijke Mijnstreek. Er werd teruggeblikt op de resultaten vanaf de start van de Pluspraktijken, maar vooral ook vooruit gekeken naar opschaling van de huisartsenzorg van de toekomst in de gehele Mijnstreekregio.

De uitnodiging was voor huisartsen en praktijkmanagers van de Westelijke Mijnstreek en genodigden.  De sessie was een afsluiting van de eerste drie jaar met de eerste 9 praktijken én een uitnodiging aan andere praktijken om van de opgedane ervaringen te leren en vragen te stellen over het vervolg. Met als insteek om de groep deelnemende praktijken voor de komende jaren uit te breiden. Het was een zeer goed georganiseerde sessie, er waren veel geïnteresseerden en goede discussies.

Alle projecten binnen de Pluspraktijken zijn er op gericht om de praktijk toekomstbestendig te maken zodat op termijn de huisartsenzorg überhaupt nog geleverd kan worden. Daarnaast zijn Pluspraktijken er ook heel erg op gericht om van elkaar leren.

In het digitale magazine Pluspraktijken Westelijke Mijnstreek, dat hoort bij de afsluiting van de eerste pilotperiode, lees je meer over de Pluspraktijken. Of bekijk een korte beeldende impressie van het event.