PlusPraktijken WM

In 2019 hebben de huisartsen in WM het goede voorbeeld van OZL gevolgd om met het concept Pluspraktijken te gaan werken. Samen met Burgerkracht Limburg, MCC Omnes, zorggroep Meditta en zorgverzekeraar CZ hebben partijen begin 2019 in WM de lijnen uitgezet om al te leren met de huisartspraktijk van de toekomst aan de slag te gaan. Vanaf de start wordt gekozen voor samen met groep huisartsen richting te geven aan de invulling van het concept in WM. Gekozen is om verschil te maken op de volgende thema’s:

  • Patientempowerment
  • > Zorg
  • Wijkgerichte werken
  • Basis op orde

Schoffel?

Inzet van het project is dat de PlusPraktijk WM initiatieven die gezamenlijk leiden tot betere kwaliteit van zorg en gezondheid en lagere kosten door een geïntegreerde en patiëntgerichte aanpak. Een belangrijk doel van het project is om tijdens de projectperiode ook te experimenteren met deze nieuwe werkwijze. Er zijn verschillende werkgroepen aan de bende om de patiënt regie over eigen gezondheid te geven, zorg die te maken en te veel op afstand in te kunnen zetten. Met betere zorg en gezondheid, lagere kosten en gelukkige professionals als beoogd resultaat. Het eerste deel van het project loopt tot voorjaar 2022 Resultaten volgen.

Meer informatie over Pluspraktijken WM: