Voor en met inwoners

De ambitie van partners in de Mijnstreek om de gezondheid van de inwoners te verbeteren ligt hoog. Het spreekt voor zich dat inwoners daarin zelf ook een rol hebben. Het is samenwerken voor en vooral mét inwoners. Zij weten wat er speelt in hun eigen wijk, als het gaat om leefbaarheid, veiligheid en gezond leven in de wijk. Bij thema’s als gezondheid en zorg dichtbij huis zijn zij belangrijke gesprekspartners en geven ze mede richting aan wat nodig is voor meer eigen regie en een betere gezondheid in de breedste zin van het woord.

Initiatieven

Met verschillende initiatieven zoals ‘Burgerparticipatie Next Level’, ‘Versterken informele zorg’ en ‘Samen Gezond’ zorgen we dat de inwoner centraal staat in onze samenwerking. Deze initiatieven worden begeleid door Burgerkracht Limburg en mede mogelijk gemaakt door CZ namens alle zorgverzekeraars. In het overzicht hier links een beknopte samenvatting van deze initiatieven.

Overzicht in groot formaat bekijken? Klik hieronder

Wees vrij om dit overzicht te delen en te gebruiken om uit te leggen hoe inwoners betrokken worden bij de vele initiatieven in de Mijnstreek. Wil je sparren of advies neem dan contact op met de projectleiders Eric Apon, Denise Roberts en Marja Veenstra.

Laatste nieuws over inwonersparticipatie

Meer nieuws over inwonersparticipatie?