- 04 July 2023 -

Zelfhulpgroepen en de zelfregietool

 

Samen sterk

Het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en informele zorg is een belangrijk speerpunt in de regionale Mijnstreekopgave. Om samen sterk te staan is een domeinoverstijgende aanpak nodig. Niet voor niets werken Burgerkracht Limburg en CZ op dit thema al langer samen. Er bestaan inmiddels verschillende zelfhulpgroepen én er is een zelfregietool ontwikkeld. Een platform waar mensen op laagdrempelige manier in contact kunnen komen met mensen die hetzelfde meemaken.

Zelfhulpgroepen en de zelfregietool zijn welkome aanvullingen op de professionele zorg. Wie een zelfhulpgroep wil oprichten, krijgt daarvoor scholing en training. Burgerkracht ondersteunt mensen (ervaringsdeskundigen) met het opzetten van een groep. Mhorlin Hoogmans, vrijwilliger bij de Zelfregietool, vertelt in het CZ-magazine hoe waardevol de Zelfregietool kan zijn. CZ-regiomanager Wiro Gruisen belicht de meerwaarde voor de burgers: “We boeken winst als mensen zelf hun weg vinden naar informele zorg en zich daardoor fijner gaan voelen. Als ze vervolgens niet onnodig een beroep doen op zorg, slaan we twee vliegen in één klap.”

Lees het hele interview met Mhorlin en Wiro: Zelfhulp artikel CZ magazinr zomer 2023 l

Meer informatie vind je ook op Zelfhulpgroepen voor toekomstbestendige zorg (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)