Preventiecoalitie Samen voor Heerlen

De gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ willen samen met lokale organisaties domeinoverstijgend samenwerken aan de gezondheid van Heerlenaren. Om deze reden hebben de gemeente en CZ zich verenigd in de preventiecoalitie Samen voor Heerlen. Samen streven ze er naar om in 2030 aanzienlijke verbeteringen te realiseren voor de inwoners van Heerlen ten aanzien van gezondheid, kwaliteit, werkplezier en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg.

Deze samenwerking is hard nodig!

Heerlen staan in veel Nederlandse lijstjes onderaan of in het rood. De gezondheid van Heerlenaren is relatief slecht. Ook is het ervaren welbevinden laag en kampen mensen relatief vaak met bijvoorbeeld schulden en ggz-problematiek. Deze problemen staan niet op zichzelf, maar hangen met elkaar samen. Daardoor kunnen deze problemen ook niet altijd binnen één domein of organisatie worden opgelost. Samenwerking is nodig.

Hoe we samenwerken

De preventiecoalitie heeft een programmatische structuur waarbij de gemeente Heerlen en zorgverzekeraar CZ de stuurgroep en het programmateam vormen. Diverse projecten zijn verbonden aan de preventiecoalitie: soms direct aangestuurd door de stuurgroep, soms wordt een project vooral nauw gevolgd. De sleutel tot succes is de samenwerking tussen een grote groep professionals en burgers.

Onze aanpak

We werken integraal aan diverse thema’s die bijdragen aan ons doel. Een voorbeeldproject is de Integrale Wijkaanpak Hoensbroek, waar de burger centraal staat en op wijkniveau optimaal wordt samengewerkt tussen (ggz-) professionals. We ondersteunen professionals in Hoensbroek met behulp van het uitwisselingplatform 1SociaalDomein. Een ander voorbeeld is een project waarin we zelfregiegroepen willen ondersteunen, in het bijzonder voor mantelzorgers.

Lees ons programmaplan Preventiecoalitie Samen voor Heerlen.

We zijn ons ervan bewust dat er veel initiatieven in de regio lopen die verwant zijn aan de preventiecoalitie. Hier proberen we op in te spelen door verbindingen te leggen. Dit kan zijn door hierbij aan te sluiten, maar ook door te volgen wat hier gebeurt.

Onze projecten

Nieuws over Preventiecoalitie Samen voor Heerlen