- 20 May 2020 -

Van bijna dood naar helper in nood

In de Mijnstreek zijn de partijen actief bezig met het versterken van zelfredzaamheid. Voorheen binnen een project ‘Van zelfhulp naar zelfregie’ binnen de programma’s Anders Beter en MijnZorg, met ingang van 2020 ondergebracht in de preventiecoalities van Heerlen en Sittard. Doel is en blijft om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Lees hier meer over in bijgaand artikel: 

“Je bent eenentwintig jaar jong en springt moedwillig van een brug. Hoogte: vierentwintig meter. Nee, het was geen vreugdesprong. Wel zat er een engeltje op zijn schouder. De jeugdige Wim, student geneeskunde, zag alleen de kleur zwart. Hij bleek te lijden aan een ernstige depressie. Hoe gek ook, zijn wandaad toverde hem om in Mister Zelfhulp. Wim, Venhuis is de achternaam, heeft intussen al legers mensen kunnen helpen. Dat doet hij al lang niet meer louter op het gebied van mentale ontregeling.” Lees verder…

Bron: Exclusief zorg, nummer 1