Mijnstreek Inspiratie Platform

Het Mijnstreek Inspiratie Platform (MIP) biedt bestuurders, managers, projectleiders en professionals in de Mijnstreek de kans om elkaar te ontmoeten en expertise, inzichten en ervaringen uit te wisselen. We brengen netwerken en initiatieven samen en sluiten aan bij landelijke en bovenregionale ontwikkelingen zoals het gezondheidsakkoord (Limburg breed) en Trendbreuk (Zuid-Limburg). Door kennis uit te wisselen en krachten te bundelen, werken we samen aan een gezonde en vitale Mijnstreek.

Wat is het MIP?

Een aantal keer per jaar wordt er vanuit het MIP een inspiratie & netwerkbijeenkomst, ambassadeurscafé of themabijeenkomst georganiseerd. Het MIP is geen instituut, maar een platform voor en door partijen in de Mijnstreek. Iedereen die wil bijdragen aan gezonde Mijnstreek kan een bijeenkomst organiseren of er aan deelnemen.

Heb jij een interessant onderwerp voor een van de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Jessie Meis van Robuust. Ben jij benieuwd welke bijeenkomsten we dit jaar organiseren? Kijk dan hieronder in de kalender.

Kalender 2024

Binnenkort volgt de volledige MIP agenda van 2024.

Benieuwd naar de vorige MIP bijeenkomsten? Lees meer over de bijeenkomsten van 2022 & 2023

Nieuws over Mijnstreek Inspiratie Platform