Mijnstreek Inspiratie Platform

Samen zoeken naar verbinding. Dat doen we in de Mijnstreek door aan te sluiten bij landelijke en bovenregionale ontwikkelingen zoals het gezondheidsakkoord (Limburg breed) en Trendbreuk (Zuid-Limburg). Ook in de Mijnstreek zelf zoeken we naar verbinding.

Onze ambitie bindt tal van organisaties inhoudelijk. Er zijn tal van netwerken en initiatieven. Voor meer samenhang tussen de verschillende coalities is het ‘Mijnstreek Inspiratie Platform’ (MIP) opgezet. Een platform bestemd voor bestuurders, managers, projectleiders en professionals in de Mijnstreek.

image

Waarom aansluiten bij het Mijnstreek Inspiratie Platform

 • Elkaar ontmoeten en leren kennen
 • Elkaar informeren over ontwikkelingen en ontdekken wat de ander doet
 • Elkaar informeren over en verbinden van projecten  
 • Leren van opgedane ervaringen
 • Gezamenlijke innovatiekracht ontwikkelen om ambitie te kunnen realiseren.

Initiatiefnemers
Een denktank, bestaande uit CZ, Zuyderland, HOZL, MCC Omnes, gemeente Sittard-Geleen en Robuust, hebben in 2020 het opzetten van het MIP op zich genomen. 

image

Onze MIP-uitgangspunten  

 • We zijn geen instituut, maar een platform voor en door partijen in de Mijnstreek. 
 • Het Platform is open voor iedereen in de Mijnstreek die de ambitie herkent en (wil) bijdragen. In eerste instantie staan we open voor organisaties en professionals. Op termijn ook voor inwoners.
 • Het eigenaarschap ligt bij alle betrokkenen. De regie en coördinatie ligt bij de start bij een petit comité  i.v.m. slagvaardigheid en op te kunnen starten.  
 • We sluiten aan bij actuele behoeften en bij wat al werkt. 
 • We bieden een mogelijkheid voor ontmoeten, leren en ontwikkelen. 
 • We delen opgedane inzichten en vertalen deze naar de eigen praktijk.
 • We maken zoveel mogelijk gebruik van inhoud, innovatiekracht en organisatiekracht in de regio. 
 • Voor specifieke thema’s en/of voor specifieke groepen kunnen aparte themabijeenkomsten worden georganiseerd. 

Het Mijnstreek Inspiratieplatform is mede mogelijk gemaakt door VEZN

Lees ook: