- 06 March 2024 -

Ambassadeurscafé Mijnstreek Inspiratie Platform: van intentie naar preventie

Transformatie was de rode draad van het eerste Ambassadeurscafé van het Mijnstreek Inspiratie Platform van 2024. In de schijnwerpers stond het Leefstijlloket van Zuyderland in samenwerking met Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL). Een mooi voorbeeld van hoe een samenwerking over domeinen heen handen en voeten krijgt in de praktijk. Het Ambassadeurscafé werd afgesloten met een leeratelier over samen leren in de transitie.

Leefstijlloket Zuyderland en HOZL

Niet iedereen vindt bewegen leuk

“Ik noem mijzelf een preventiecardioloog”, zei Tamara Aipassa, cardioloog in het Zuyderland, tijdens haar presentatie over het Leefstijlloket. “Heel lang heb ik gedacht dat bewegen voor iedereen leuk is. Totdat ik zelf een gezin kreeg, ging werken en patiënten zag die me vies aankeken wanneer ik het over bewegen had. We weten allemaal hoe belangrijk leefstijl en preventie is, maar we krijgen het niet overgebracht. Daar helpt het Leefstijlloket in.”

image

Een ongezonde leefstijl is het probleem én de oplossing

Tamara ziet veel patiënten die last hebben van kortademigheid, maar hartproblemen liggen daar vaak niet aan ten grondslag. Roken, overgewicht, eenzaamheid of stress spelen hier een belangrijke rol in. 90% van de eerste hartinfarcten is leefstijl gerelateerd, geeft Tamara aan. Specialisten hebben vaak niet de tijd om met patiënten uitgebreid in gesprek te gaan over hun leefstijl. Het Leefstijlloket is hier een mooie oplossing voor. Tamara kan, indien een patiënt ook zelf aangeeft iets aan zijn leefstijl te willen doen, doorverwijzen naar het loket.

Een goede sociale kaart

Chantal Dautzenberg werkt al 20 jaar als praktijkondersteuner en is daarnaast leefstijlprofessional in het Leefstijlloket. Zij heeft tijdens de intake de tijd om met mensen oordeelvrij in gesprek te gaan over hun doelen en interesses met betrekking tot hun leefstijl. Samen zoeken ze naar een passende en bewezen leefstijl interventie dicht bij huis. Chantal: “We missen nog een goede sociale kaart van de regio zodat we een compleet overzicht hebben van welke interventies we kunnen aanbieden. Dat is een van de focuspunten voor 2024.” 

Een geslaagde pilot

Ritch te Kampe, beleidsadviseur bij Zuyderland, en Marijn Clement-Verburg, manager PlusPunt, vertelden meer over het opzetten en inrichten van het leefstijlloket. “We hebben een jaar lang een pilot bij de afdeling cardiologie gedraaid”, vertelt Ritch. “In een jaar tijd zijn er 233 mensen doorverwezen naar het Leefstijlloket en 74% daarvan is aan hun leefstijl blijven werken. Een resultaat waar we trots op kunnen zijn.” Het Leefstijlloket schaalt in 2024 op naar drie andere afdelingen in het Zuyderland. Afdelingen waar specialisten enthousiast zijn over dit initiatief.

"Het ziekenhuis is dus een belangrijke vindplaats en heeft een belangrijke rol in preventie en het bewust maken van mensen om gezond te leven.”

Teachable moment

Na de presentaties volgt er onder de aanwezigen een gesprek over of het ziekenhuis wel de juiste plek is voor een leefstijlloket. “Ben je dan eigenlijk al niet te laat?”  Tamara: “Als patiënt heb je een zogenoemd teachable moment in het ziekenhuis. Doordat er een verhoogd risico is als je naar het ziekenhuis gaat, ben je ontvankelijker voor advies. Onderzoek toont ook aan dat een advies van iemand in een witte jas beter wordt opgevolgd. Het ziekenhuis is dus een belangrijke vindplaats en heeft een belangrijke rol in preventie en het bewust maken van mensen om gezond te leven.”

Bekijk hier de presentatie van Tamara, Ritch, Marijn en Chantal.

Leeratelier: samen leren in de transitie

Leren transformeren

Na korte presentaties van Jerôme van Dongen, bijzonder lector MIK en PIW groep/Hogeschool Zuyd, en Lilo Crasborn, Innovatieadviseur bij MCC Omnes, over het belang van samen leren in de transitie, gingen aanwezigen in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Over vragen als ‘Hoe leerrijk is jouw organisatie?’ en ‘Hoe geef jij invulling aan leren in interprofessionele teams of netwerken?​’. Ieder groepje werd gevraagd om op basis van de gesprekken een stelling te bedenken. Met de onderstaande stellingen werd het Ambassadeurscafé succesvol afgesloten.

Bekijk hier de presentaties van Lilo en Jerôme.

image

 • Interprofessioneel leren is samen verkennen, samen leren, samen werken, samen opvolgen.
 • Urgentie, veranderbereidheid en wat brengt het voor mij draagt bij aan lerend vermogen in een netwerk.
 • Essentiele ingrediënten voor transformatie zijn:
  • Ontmoeten > open houding
  • Bestuurlijk mandaat
  • Kaders, ruimte, doelen
  • (Ver)binden en boeien
  • Duurzaam versnellen
 • Preventie is van iedereen en dat doen we onder dezelfde vlag.

Meer informatie?

Lees hier meer over het Mijnstreek Inspiratie Platform? Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Jessie Meis, projectleider bij Robuust.