image

Themacoalitie Farmacie

De themacoalitie Farmacie Mijnstreek is een besluitvormend orgaan dat in de regio’s Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg de sturing en integratie verzorgt rondom farmacie gerelateerde onderwerpen. De volgende organisaties nemen deel: Burgerkracht Limburg, Zorgverzekeraar CZ, CorioPharma Zorggroep, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, MCC Omnes, HACO West, Samenwerkende Apotheken Maasland en Zuyderland.

Onze ambitie

Specifiek streven we naar het terugbrengen van de farmaceutische kosten tot het landelijke gemiddelde met tenminste gelijkblijvende kwaliteit en algemene gezondheid. Én we streven naar het verbeteren van de arbeidssatisfactie van de zorgprofessional (quadruple aim). Dit doen wij door ons te richten op het realiseren van de doelstellingen:

  • Het stimuleren van doelmatige en effectieve farmaceutische zorg (polyfarmacie).
  • Het verbeteren van de persoonsgerichte zorg van de patiënt door in te zetten op therapietrouw en shared decision making.
  • Demedicalisering door in te zetten op gezonde leefstijl en afbouwbegeleiding om medicatiegebruik te verminderen.
  • Het verbeteren van uniforme informatieverstrekking richting de patiënt ter verbetering van de veiligheid.
  • Betere samenwerking, communicatie en afstemming in de keten tussen zorgverleners in de 1e lijn en tussen 1e en 2e lijn (o.a. overdracht van medicatie gegevens).

De verwachting is, dat met onze inspanningen er een bijdrage geleverd kan worden aan het verlagen van de totale zorgkosten in de regio.

Hoe doen we dat?

Deze doelstellingen willen we realiseren door verschillende initiatieven:

  • Werkgroep FTO’s: Ontwikkelen van regionaal ondersteunde Farmaceutische Toets Overleggen (FTO’s). Structuur opzetten en duurzaam organiseren.
  • Werkgroep monitoring / dashboard: Meten en monitoren van speerpunten en projecten o.a. d.m.v. een dashboard.
  • Werkgroep medicatiebeoordelingen (nog op te starten): Regionale (werk)afspraken over inzet, uitvoering en monitoring van medicatiebeoordelingen (polyfarmacie) structureren.

Onze projecten

Daarnaast ondersteunt de Themacoalitie Farmacie verschillende Farmacie initiatieven en projecten die onder verantwoordelijkheid van andere partijen of regio’s worden ontwikkeld. Op dit moment is dat het project stop onnodig ICS gebruik. Lees hier meer over het project.

Nieuws over Themacoalitie Farmacie