- 15 September 2021 -

Doet u ook mee? Stoppen met onnodig gebruik van ICS bij COPD-patiënten

Gemiddeld genomen gebruikt in Nederland 35% van de COPD-patiënten onterecht inhalatiecorticosteroïden (ICS). Deze COPD patiënten voldoen niet aan de voorwaarden volgens de NHG-standaard waarbij het gebruik van ICS noodzakelijk is: 1) patiënten die regelmatig exacerbaties hebben en 2) patiënten die behalve COPD ook astma hebben.

De themacoalitie Farmacie en de Universiteit Maastricht hebben het project ‘stop onnodig ICS gebruik in de huisartsenpraktijk’ opgestart. Het doel is om het aantal COPD-patiënten dat onterecht inhalatiecorticosteroïden (ICS) gebruikt in de huisartsenpraktijk te doen afnemen in de Mijnstreek. Dit project sluit naadloos aan bij het beschikbare FarmacoTherapeutischOverleg (FTO) longen, waarbij de afbouw van ICS ook wordt geadviseerd als er geen indicatie is.

Aanpak in 5 stappen:

  1. Uitdraai maken van COPD-patiënten die ICS gebruiken
  2. Standaard consult praktijkondersteuner
  3. Afnemen bloedmonster en bloeduitslag (eosinofielenspiegel-EOS bepaling)
  4. Stopconsult door huisarts
  5. Vervolgconsult

Vragen?

Aanmelden
Stuur een mail naar: hag-sics-copd@maastrichtuniversity.nl onder vermelding van naam, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres. Daarna nemen wij contact met u op over het vervolg.