Preventiecoalitie Positief Gezond Sittard-Geleen

De huidige en toekomstige uitdagingen in zorg en welzijn en uitdagingen op het snijvlak hiertussen vragen vergaande samenwerking tussen financiers, zorg- en welzijnsprofessionals én burgers. Zorgvragen zijn de grenzen van losse partijen. Als we echt aan preventie willen werken, moeten we de krachten bundelen. De Preventiecoalitie Positief Gezond Sittard-Geleen is ontstaan vanuit de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ. Deze partijen slaan de handen ineen en werken samen aan de gezondheid van de inwoners in Sittard-Geleen (en daarbuiten).

Onze ambitie

De preventiecoalitie heeft in 2020 als doel gesteld om in 2030 aanzienlijke verbeteringen door te maken voor de inwoners van Sittard-Geleen. Verbeteringen op het gebied van gezondheid, kwaliteit, betaalbaarheid van ondersteuning en zorg en werkplezier. Deze vier elementen samen noemen we ook wel de ‘Quadruple Aim’.

Zo werken we samen

De preventiecoalitie heeft een programmatische structuur waarbij de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraar CZ de stuurgroep en het programmateam vormen. Diverse projecten zijn verbonden aan de preventiecoalitie: soms direct aangestuurd door de stuurgroep, soms is het een project dat nauw nauw wordt gevolgd. De sleutel tot succes is de samenwerking tussen een grote groep professionals en burgers.

Onze aanpak

Voor onze aanpak zijn de volgende elementen van belang:

  • We kijken altijd naar ‘de bril’ van Positieve Gezondheid. We gaan uit van veerkracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en wat mensen kunnen.
  • Wij richten ons op jongeren, ouderen en mensen met GGZ- van multiproblematiek. Daarnaast zien we dat alle mogelijke doelgroepen die inwoners van de regio relatief snel een beroep op professionele ondersteuning doen. Daar gaan we me aan de slag.
  • Naast de preventiecoalitie zijn er nog veel meer regionale initiatieven. De verbinding met deze initiatieven wordt gelegd.
  • We monitoren de impact van de preventiecoalitie.

Positief Gezond Munstergeleen

Een van de projecten van onze preventiecoalitie is Positief Gezond Munstergeleen. In dit project werkt huisartsenpraktijk Huisartsen Hartje Dorp samen met andere professionals en vrijwilligers aan de Positieve Gezondheid van de inwoners van Munstergeleen. De huisartsenpraktijk levert daarnaast zorg aan haar patiënten die uitgaat van Positieve Gezondheid, eigen regie en meer tijd voor de patiënt. De resultaten van dit project monitoren we op impact op de Quadruple Aim. Van de resultaten leren we en, bij succes willen we het initiatief verbreden.

Onderzoek opbrengst Positieve Gezondheid

Onlangs is een onderzoek afgerond naar wat het toepassen van  de 6 dimensies van Positieve Gezondheid de praktijk ‘Huisartsen Hartje Dorp’ in Munster Geleen en haar patiënten heeft opgeleverd. Al in 2017 is de eerste huisarts gestart met langere consulten, vanuit de overtuiging dat meer tijd en aandacht voor patiënten ook leidt tot betere gezondheid en betere kwaliteit van zorg. Ook werd al snel ervaren dat het bijdraagt aan het eigen werkplezier. De praktijk startte diverse nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld consulten aan de hand van het spinnenweb voor Positieve Gezondheid, trainingen Positieve Gezondheid, nauwe samenwerking met de wijk.

Er werden diverse andere activiteiten ontplooid die een integrale blik op de gezondheid van eigen patiënten én de inwoners van Munstergeleen bevorderden.
Uit het onderzoek blijkt dat voor de gemeente en CZ het project een voorbeeldproject waarin wordt geëxperimenteerd met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid in de eerste lijn samen met de wijk.
Lees de eindrapportage van Positief Gezond Munster Geleen

Lees ook

Onze projecten

Nieuws over Preventiecoalitie Positief Gezond Sittard-Geleen