Positief Gezond Munstergeleen

In Munstergeleen wonen relatief veel ouderen met een slechte gezondheid, lage zelfredzaamheid en eenzaamheid. De huisartsenpraktijk Huisartsen Hartje Dorp licht toe: “Veel patiënten met niet-zorggerelateerde vragen bezoeken het spreekuur. We vinden dat we een meer prominente rol moeten vervullen om de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Munstergeleen te verbeteren.” Dit doet de huisartsenpraktijk met behulp van de implementatie van het concept “Positieve Gezondheid“.

Samen met andere lokale zorg- en welzijnspartners, met wie de praktijk een training Positieve Gezondheid volgt, voeren ze “het andere gesprek” met inwoners met een hulpvraag. Ook vinden er in de wijk allerlei activiteiten plaats om de Positieve Gezondheid van inwoners te verbeteren.
Bij de evaluatie van het project wordt gekeken of er verbeteringen worden geboekt ten aanzien van gezondheid, kwaliteit, kosten en welbevinden van de zorgprofessionals (Quadruple Aim).

Het project is onderdeel van de preventiecoalitie, een samenwerkingsverband tussen onder andere de gemeente Sittard-Geleen en CZ.

Onderzoek opbrengsten Positieve Gezondheid

Onlangs is een onderzoek afgerond naar wat het toepassen van de zes dimensies van Positieve Gezondheid de praktijk ‘Huisartsen Hartje Dorp’ in Munster Geleen en haar patiënten heeft opgeleverd. Al in 2017 is de eerste huisarts gestart met langere consulten, vanuit de overtuiging dat meer tijd en aandacht voor patiënten ook leidt tot betere gezondheid en betere kwaliteit van zorg. Ook werd al snel ervaren dat het bijdraagt aan het eigen werkplezier. De praktijk startte diverse nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld consulten aan de hand van het spinnenweb voor Positieve Gezondheid, trainingen Positieve Gezondheid, nauwe samenwerking met de wijk.
Er werden diverse andere activiteiten ontplooid die een integrale blik op de gezondheid van eigen patiënten én de inwoners van Munstergeleen bevorderden. Uit het onderzoek blijkt dat voor de gemeente en CZ het project een voorbeeldproject is waarin wordt geëxperimenteerd met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid in de eerste lijn samen met de wijk.

Lees hier het rapport Eindrapportage-Positief-Gezond-Munstergeleen.

Contactpersoon

Hanneke Beerens, Opera Consultancy en Implementatie

In beeld

Huisartsenpraktijk Huisartsen Hartje Dorp zet zich in voor de Positieve Gezondheid van hun patiënten en van de mensen in de wijk. Bekijk nu onderstaand filmpje, waarin zij uitleggen hoe zij naar de mens achter de mens kijken.