HealthyLIFE

HealthyLIFE

 

Aanleiding

Meer dan de helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht of obesitas. Bij volwassenen komt overgewicht steeds vaker voor naarmate zij ouder worden. En dat terwijl de bevolking van Nederland geleidelijk vergrijst: het aandeel ouderen van de totale bevolking neemt toe. Hiermee stijgt ook de zorgvraag van deze ouderen, zowel in fysieke zin, als op sociaal-maatschappelijk vlak.

Wat is healthyLIFE?

HealthyLIFE is een ketenaanpak waarbij een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt aangeboden met als doel het aanpakken van overgewicht en obesitas en achterliggende problematiek(en) bij volwassenen van 18 jaar en ouder. Het programma richt zich op zowel eten als op bewegen. Dit heeft meer effect dan een aanpak op een van deze twee onderwerpen. Daarom staan bewegen, gedrag, voeding en Positieve Gezondheid centraal. De nieuwe leefstijl draagt onder andere bij aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid, een betere gezondheid en langere participatie in de samenleving.

Doel

HealthyLIFE is gericht op het stimuleren en bewerkstelligen van een actieve leefstijl en een gezond voedingspatroon zodat de nieuwe leefstijl bijdraagt aan de kwaliteit van leven, het gevoel van welzijn, de zelfredzaamheid, een betere gezondheid ervaren én langere, zelfstandige participatie in de samenleving.

Doelgroep

Het programma is in het bijzonder bedoeld voor kwetsbare volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) én een (matig) verhoogd risico op CVRM of DM2, of kwetsbare volwassenen met obesitas (BMI > 30), al dan niet in combinatie met een of meer risicofactoren. Doorverwijzing van deelnemers gebeurt door huisartsen en praktijkondersteuners.

Het programma

Het programma duurt in totaal 24 maanden. Deelnemers nemen deel aan tweemaal 8 groepsbijeenkomsten leefstijlcoaching en aan een beweegprogramma op maat gedurende 14 weken.

Evaluatie

De effecten van deelname aan healthyLIFE worden ook wetenschappelijk onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ecsplore in samenwerking met Universiteit Maastricht en Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be). De vraag die beantwoord wordt, is: Heeft de inzet van een leefstijlcoach en een beweegcoach een toegevoegde waarde bij het bereiken en vasthouden van een gezonde leefstijl?

Meer informatie over het programma en de onderzoeksresultaten zijn te vinden in het digitale magazine. Universiteit Maastricht heeft het onderzoek naar de effecten van het programma uitgevoerd en aangetoond dat het programma effectief is (zie p. 14 en 15 van het magazine). Uit het onderzoek blijkt dat healthyLIFE deelnemers gewicht verliezen, dat ze fysiek fitter zijn, maar nog belangrijker: ze zitten beter in hun vel (ze zijn tevredener, kunnen het dagelijks leven beter organiseren, hebben meer sociale relaties, functioneren mentaal beter en hebben een beter toekomstperspectief). Door deelname aan healthyLIFE zijn ze in staat om actiever deel te nemen aan de maatschappij.

De resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van healthyLIFE zijn ook gepubliceerd zijn in een wetenschappelijk journal, nl. International Journal of Environmental Research and Public Health (zie hier de online versie).

Partners

In de Mijnstreek wordt samengewerkt met Ecsplore, Meditta, HOZL, CooL, Provincie Limburg, alle gemeenten, zorgverzekeraar CZ en VGZ, Fontys Sporthogeschool, iPH, en Rabobank en UM.

Meer informatie

Meer informatie over healthyLIFE is te vinden op: www.healthylife.ecsplore.nl.

Ook de healthyLIFE podcast geeft informatie over het programma. De podcast bestaat uit een reeks afleveringen waarin samen met partners, deelnemers en coaches inzicht wordt gegeven in het programma. In aflevering 2 en 3 van de podcast worden de bevindingen verteld door de deelnemers zelf.

Lees ook:

Contactpersoon

Angela van Dinther-Erkens, MIK&PIW groep