- 07 December 2022 -

image

HealthyLIFE succesvol in Heerlen

In een samenwerking tussen zorgverzekeraar CZ, Provincie Limburg en gemeente Heerlen is in september 2022 het leefstijl en beweegprogramma HealthyLIFE van start gegaan in Heerlen. Omdat HealthyLIFE zo’n groot succes is, is besloten om het programma in 2023 voort te zetten!

HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen vanaf 18 jaar met overgewicht en obesitas. Het doel is het bevorderen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Huisartsen kunnen als verwijzer HealthyLIFE inzetten voor een patiënt.
​​​​​​​
Vanaf de start van het programma is het animo om deel te nemen groot. Er zijn al 80 deelnemers gestart en binnenkort zullen er 6 nieuwe beweeggroepen van 46 deelnemers van start gaan. Met name in het gebied Heerlen-Noord zien we dat er veel behoefte is om deel te nemen.

HealthyLIFE gaat door in 2023
Deelnemers geven aan blij te zijn met HealthyLIFE omdat ze bewegen met gelijkgestemden en het aanbod goed is aangepast op hun eigen kunnen. Deelnemers geven aan zich door HealthyLIFE bewuster te worden van het positieve effect van bewegen. Tijdens individuele gesprekken met de deelnemers wordt aandacht besteed aan het zoeken van goed passend aanbod wanneer zij na 14 weken zullen uitstromen uit het HealthyLIFE programma. De deelnemers hopen iets vergelijkbaars te vinden waarbij ze samen in een groep op vergelijkbaar niveau kunnen sporten.