- 04 May 2023 -

Hanneke Beerens: “Ik vind de transitie van zorg naar gezondheid heel interessant”

Als extern consultant vervult Hanneke Beerens drie opdrachten. Ze is programmanager van de twee preventiecoalities Positief Gezond Sittard-Geleen en Samen voor Heerlen. En ze is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het concept Pluswijken. “Ik fungeer met veel plezier als spil tussen de partijen in de Mijnstreek. Dit is een hele leuke regio om voor te werken omdat partijen elkaar al kennen, wat het makkelijker maakt om de goede paden te bewandelen. Samenwerken is superingewikkeld, dus de structuren die er al zijn in de Mijnstreek helpen enorm.”

De landelijke ontwikkelingen rondom IZA en GALA gaan er volgens Hanneke voor zorgen dat de samenwerkingen tussen gemeenten, zorgverzekeraars én partijen in het veld nieuw leven krijgen ingeblazen. De bestaande samenwerkingen worden minder vrijblijvend en intensiever. “Mede ingegeven door IZA en GALA kan de regio nieuwe stappen zetten in de samenwerking.”

"Het is mijn wens dat de beweging van zorg naar gezondheid die we met de Pluswijken willen maken uiteindelijk heel Zuid-Limburg raakt, want ik gun het iedereen."

“In het eerste concept voor de Pluswijken dat nu op tafel ligt, is in grote lijnen uitgetekend hoe partijen aan de slag kunnen. Onze belangrijkste taak nu is om dit concept door te ontwikkelen samen mét partijen in de regio. Het is mijn wens dat de beweging van zorg naar gezondheid die we met de Pluswijken willen maken uiteindelijk heel Zuid-Limburg raakt, want ik gun het iedereen. Deze transitie is moeilijk. Het start met commitment van partijen. Maar het vergt ook een andere manier van denken, doen en organiseren.”

Dat juist Hanneke Beerens vanuit Opera Consultancy & Implementatie gevraagd werd om de genoemde drie opdrachten op te pakken, lag misschien wel voor de hand. “Ik ben van oorsprong verpleegkundige en heb veel affiniteit met langdurige (ouderen)zorg en gezondheid. Ik geloof echt dat we een transitie van zorg naar gezondheid moeten maken. En we weten steeds meer over wat gezondheid nu eigenlijk is. Met zorg kun je hierop een beetje impact hebben, maar gezondheid is zoveel meer. Het gaat bijvoorbeeld ook over je sociale omgeving, en over het feit of je een zinvolle daginvulling hebt. Leuk om daar een bijdrage aan te mogen leveren!”.

Naast programmamanager is Hanneke tevens toezichthouder bij MeanderGroep Zuid-Limburg.