Goed voor Elkaar

 

Goed voor Elkaar is een bewezen effectieve aanpak die ervoor zorgt dat mensen zich bewust zijn van hoe hun netwerk eruitziet en wie kan helpen indien nodig. De interventie bestaat uit vier elementen:

  1. De publiekscampagne Zorg voor Later, met mensen die achter je staan.
  2. De Zorg voor Later invulkaart: een handreiking die mensen kunnen gebruiken om hun netwerk in kaart te brengen. De kaart geeft inzicht in hoe je netwerk eruitziet en hoe je dat kunt aanvullen.
  3. het Goed voor Elkaar Huisbezoek: mensen die 65 jaar worden, krijgen een aangekondigd bezoek van een vrijwilliger om – als ze dat willen – te praten over hun sociale netwerk.
  4. Een vrijwillige netwerkcoach: deze vrijwilliger helpt, meestal op verzoek van een dorpsondersteuner, mensen bij het in kaart brengen van hun netwerk, het versterken of uitbreiden van hun netwerk. Of ze gaan samen het gesprek aan met naasten.

Op dit moment werken de preventiecoalitie en MIK & PIW groep aan een plan van aanpak voor de implementatie van Goed voor Elkaar in Sittard-Geleen.

Meer informatie

Bekijk dit filmpje.

Contactpersoon

Kenny Janssen, MIK&PIW groep