HealthyLIFE krijgt bezoek van gedeputeerde Madeleine van Toorenburg

- 08 December 2022 -

image

HealthyLIFE is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen onder andere zorggroepen, gemeenten en lokale professionals. Gemeente Sittard-Geleen, zorgverzekeraar CZ, Meditta en Ecsplore hebben in 2019 de schouders onder de Gecombineerde Leefstijl Interventie gezet. Als founding fathers kunnen deze partijen terugkijken op mooie resultaten! Ondertussen draait healthyLIFE in 10 verschillende gemeenten (more to follow) in Limburg en zijn er sinds de start ruim 2000 deelnemers aan de slag gegaan met een actieve en gezonde leefstijl.

HealthyLIFE is één van de landelijke koplopers is en daarmee een belangrijke partij voor onder andere Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Alle reden voor gedeputeerde Madeleine van Toorenburg om een werkbezoek te brengen.

Oos Zittesj Hoes

Op donderdag 3 november stond Wijk Ontmoetingscentrum voor Ouderen Oos Zittesj Hoes dan ook in het teken van healthyLIFE. De deelnemers van healthyLIFE zijn hier tijdens de groepsbijeenkomsten met de leefstijlcoach en tijdens de beweeglessen van de beweegcoach actief. Om de actieve leefstijl na afloop van het beweegprogramma voort te zetten, kunnen ze gebruik maken het gevarieerd aanbod wat op deze locatie te vinden is zoals Meer Bewegen Voor Ouderen. Uitermate geschikt voor een werkbezoek dus!

Bezoek gedeputeerde

Met een werkbezoek aan healthyLIFE van gedeputeerde Madeleine van Toorenburg laat de provincie zien dat zij healthyLIFE een warm hart toedraagt. De provincie levert ook een belangrijke bijdrage in de doorontwikkeling van deze netwerkaanpak.

In het eerste deel van het werkbezoek vertelden de founding fathers over hun rol in het opzetten van healthyLIFE en lieten zij zien hoe ver je kunt komen als je samen de schouders eronder zet.

Daarna kwamen verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord. Vooral het verhaal van deelneemster Cecile Linke was zeer indrukwekkend en laat zien waar iemand toe in staat is. Cecile nam de aanwezigen mee in haar uitdagingen en wat je naast gewichtsverlies nog meer kunt bereiken.

Landelijke koploper

De ochtend werd afgesloten met een presentatie over ontwikkelingen en de toekomst van het aanpakken van overgewicht en obesitas.  We kijken terug op een mooie ochtend met de treffende woorden van Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg: ‘Koester dit!’