Medicatieoverdracht en LSP

Het project Medicatieoverdracht en LSP richt zich op een optimale overdracht van medicatiegegevens als voorwaarde voor het veilig voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruiken van medicatie in de keten door vertaling van het landelijke programma Medicatieoverdracht naar de Mijnstreek. Doel is implementatie van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en implementatie van het Landelijk Schakel Punt (LSP).

Medicatieoverdracht in de keten en LSP kunnen niet los van elkaar worden gezien. LSP is de infrastructuur waarover de uitwisseling van digitale medicatiegegevens mogelijk is. De richtlijn medicatieoverdracht in de keten geeft aan welke informatie met elkaar uitgewisseld dient te worden.

Medicatieoverdracht in de keten

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft is vermijdbaar. De medicatieveiligheid kan sterk verbeteren door een complete en actuele digitale overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners in de keten. Dit betreft gegevens over bijv. het aanpassen van doseringen of het optreden van bijwerkingen. Doordat deze informatie niet altijd en overal in de keten bijgewerkt is, ontstaan risico’s voor goede zorg. Deze risico’s zijn het grootst voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom is een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens nodig (Basisset MedicatieGegevens); een overzicht voor zorgverleners én patiënten.

De richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ legt de basis voor betere medicatieoverdracht. De informatiestandaarden Medicatieproces 9.0, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden ondersteunen de richtlijn. Zij maken de digitale uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk.

Meer informatie:

LSP / convenant digitaal verzenden medicatievoorschrift

Niet alles is voorspelbaar, vaak gebeuren ongelukjes onverwacht. Daardoor kan een patiënt misschien terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of huisartsenpost. Voor efficiënte zorg, is het van belang dat de zorgprofessional snel en makkelijk toegang heeft tot het (elektronisch) medisch dossier.

Zorgprofessionals gebruiken hiervoor een speciaal en beveiligd netwerk: het LSP. Dit netwerk zorgt voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens.

Er is een belangrijke stap in de regionale samenwerking voor digitale uitwisseling medicatiegegevens gezet. Het convenant ‘Digitaal Verzenden medicatievoorschrift via het LSP in de Mijnstreek’ is ondertekend door diverse partijen in de Mijnstreek. Het doel van het convenant Digitaal Verzenden medicatievoorschrift via het LSP in de Mijnstreek is het regionaal afstemmen van de werkwijze rondom het digitaal verzenden en ontvangen van een medicatievoorschrift via het LSP vanuit zowel de tweede lijn als de eerste lijn én deze vooraankondiging door alle deelnemende partijen als een volwaardig medicatievoorschrift te laten beschouwen waardoor het (na)zenden van een papieren medicatievoorschrift overbodig is.

Deelnemers aan convenant Digitaal verzenden medicatievoorschrift via het LSP in de Mijnstreek:

•    Zuyderland Medisch Centrum
•    Coriopharma zorggroep (apothekers OZL)
•    Samenwerkende Apothekers Maasland (apothekers WM)
•    Huisartsen Coöperatie West (huisartsen WM)
•    Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (huisartsen OZL)
•    Mondriaan
•    Lionarons GGZ
•    Zuyderland Eyescan (oogzorgkliniek Limburg)
•    GGz praktijk
•    AmaCura / Amalexis (jeugd GGZ)

Wilt u ook aansluiten bij het convenant en behoort u niet tot de eerder genoemde deelnemersgroepen?

Aansluiten bij het samenwerkingsconvenant kan per direct.

U kunt per mail akkoord geven op het convenant. Vanaf dat moment beschouwen wij u als deelnemer. Dit zullen we ook op de website van MCC Omnes vermelden.
Begin volgend kalender jaar worden alle organisaties, die in 2020 per mail hebben aangegeven te willen deelnemen, om een handtekening verzocht.

Aanmelden kan via: tcfarmacie@mcc-omnes.nl

Meer informatie: