- 17 May 2021 -

image

Samen onderweg naar veilige medicatieoverdracht

Op 1 april organiseerde Themacoalitie Farmacie het webinar ‘Veilige medicatie-overdacht in de keten’ in de Mijnstreek. Met als centraal thema: samenwerken in de keten. Avondvoorzitter Hans Etman riep op tot actief samen aan de slag! En dat was niet aan dovemansoren gericht.

image

De 100 aanwezige huisartsen, specialisten, apothekers (perifeer en ziekenhuis), apothekers- en doktersassistenten, medewerkers uit de VVT en burgers deden dit namelijk met verve. De deelnemersgroep bleek ook een mooie weerspiegeling van de keten; voorschrijvers, verstrekkers, toedieners en gebruikers uit de Mijnstreek die allemaal een belangrijke bijdrage leveren in veilig gebruik van medicatie.

Apotheker Marieke Maussen en huisarts Louis de Wolf heetten iedereen welkom namens de samenwerkende huisartsen en apothekers OZL en WM, CZ, Burgerkracht Limburg en het Zuyderland ziekenhuis. Organisaties die nauw samenwerken binnen de themacoalitie farmacie (TCF) in de Mijnstreek.

De landelijke sectoren (LHV, VVT en Farmacie) leidden het Webinar in. Zij benadrukten de goede samenwerking die al bereikt is en vatte de opdracht voor de toekomst in als ‘Samen voor een gefaseerde overgang—samen voor medicatie veiligheid”.

Het speeddaten met zorgprofessionals werd afgewisseld met vlogs door twee inwoners. Uit de gesprekken tussen zorgprofessionals bleek dat afspraken in de basis al goed zijn, maar toch gebeuren er nog steeds veel misverstanden. Ook bij de patiënt zelf die de pillen moet innemen.Het beeld bij de patiënten over samenwerking in de keten als het om medicatie gaat, is nog diffuus.

Vervolgens kwam Eefje de Bont, huisarts en onderzoeker naar allergieën en intoleranties, aan het woord. Aan de hand van een voorbeeld en vragen liet zij zien dat je als gevolg van goede registratie de juiste pil op het juiste moment bij de juiste patiënt komt. In de regio zijn meerdere FTO’s beschikbaar over dit onderwerp.

Hierna waren de deelnemers aan zet. Gevraagd werd naar een innovatief idee waarmee partners in de keten aan de slag kunnen om de samenwerking en veiligheid te verbeteren. In verschillende breakout-rooms werden veel ideeën bedacht. Uiteindelijk koos de jury een top 3 waaruit de deelnemers een winnaar mochten kiezen! Tijdens het beraad van de jury presenteerde de implementatieconsultant VZVZ “MITZ”, de nieuwe manier van toestemming geven voor patiënten.

De drie ideeën die volgens een brede jury op het meeste draagvlak in de keten, praktische uitvoerbaarheid en innovatie het hoogste scoorden waren:

  • digitaal platform voor alle zorgverlener;
  • meer verantwoordelijkheid patiënt door app/chipkaart;
  • opt-out i.p.v. opt-in.

Deze laatste kreeg de meeste stemmen. Naast dat de bedenkers allemaal een taart krijgen, ontvangen ze ook ondersteuning om het idee tot uitvoering te brengen.

De informatie van het Webinar is terug te vinden op de website van MCC Omnes.
Klik hier voor de nieuwsbulletin, waarin we nog eens uitgebreid stilstaan bij het webinar.

Wilt u het webinar zelf nog terugkijken? Bekijk de onderstaande video.