- 04 May 2023 -

Ambassadeurscafé Mijnstreek Inspiriatie Platform: kijken naar wat er al is

Verschillende sleutelfiguren die een rol spelen in de projecten en programma’s in de Mijnstreek  waren op 18 april aanwezig bij het Ambassadeurscafé van het Mijnstreek Inspiratie Platform. In Vie in Kerkrade praatte Eric Apon, adviseur bij Burgerkracht Limburg, de aanwezigen bij over zijn project ‘Co-ownership van burgers bij de Mijnstreekambities’ en deelde Jorn van Harwegen, programmamanager bij Robuust, de ontwikkelingen rondom de regioplannen vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Samen Gezond

Eric Apon hanteert voor het project ‘Co-ownership van burgers bij de Mijnstreekambities’ liever de naam ‘Samen Gezond’. Want dat is het doel van zijn project waarin hij bouwt aan communities in de wijk waarin burgers elkaar motiveren en stimuleren om te werken aan hun eigen gezondheid. Op vijf locaties, waarvan vier in Heerlen en één in Geleen, begeleidt Eric een groep burgers die met elkaar in gesprek gaan over een specifiek thema uit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande groepen en momenten zoals koffiemomenten in het wijkcentrum en een groep migrantenvrouwen die elkaar ontmoet in de wijk. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels overal plaatsgevonden. Per bijeenkomst kijkt Eric, op basis van het thema dat op de agenda staat, en de behoeften van de deelnemers, of ook een  professional aanhaakt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat burgers zelf de organisatie gaan overnemen.

Eric sluit zijn presentatie af met de vraag: ‘Waar zie je mogelijkheden om te verbinden met de werkzaamheden die jij doet en te zorgen dat er wijkbewoners gaan deelnemen?’. Vanuit de aanwezigen worden er verschillende ideeën gedeeld en het advies gegeven om vooral aan te sluiten bij alle initiatieven die er al in de Mijnstreek zijn.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Eric.

Het IZA en de regiobeelden

Jorn nam de presentatie van Eric over om de aanwezigen bij te praten over de regiobeelden die iedere regio moet opstellen volgens het IZA. Landelijk is er afgesproken dat er voor elke zorgkantoorregio een regiobeeld moet komen. Voor Limburg betekent dat twee regiobeelden: één voor Noord- en Midden-Limburg en één voor Zuid-Limburg. De preferente zorgverzekeraar in de regio en de aangewezen gemeente zijn verantwoordelijk om het proces te coördineren. In het geval van Zuid-Limburg is dat zorgverzekeraar CZ, mede namens VGZ. Samen hebben zij Robuust aangewezen om het proces om te komen tot een regiobeeld te begeleiden. Voor de gemeenten spelen de drie centrumgemeenten hierin een belangrijke rol. Daarnaast heeft GGD Zuid-Limburg vanuit de 16 Zuid-Limburgse gemeenten een centrale rol gekregen in de uitvoering van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en de aansluiting met het IZA. 1 juli moet het regiobeeld zijn opgeleverd. Ook hier gaven de aanwezigen weer het advies: kijk wat er al is en sluit hierbij aan. Zoals het regiobeeld dat er al is van de Mijnstreek en de initiatieven die er al zijn op het gebied van valpreventie.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Robuust programmamanager Marieke.

Doorontwikkelingen Mijnstreek Inspiratie Platform

Jessie Meis, projectleider bij Robuust, sloot het ambassadeurscafé af door de aanwezigen bij te praten over de doorontwikkelingen van het Mijnstreek Inspiratie Platform (MIP). Zo wil het MIP de samenwerking opzoeken met verschillende opleidingsinstituten in de regio om praktijk en onderzoek aan elkaar te verbinden. Wat hetzelfde blijft is dat het MIP vooral wil inspelen op de ontwikkelingen van dat moment en de onderwerpen niet van te voren in beton wil gieten. De volgende MIP-bijeenkomst is een bestuurlijke inspiratiesessie op 30 mei waarin deelnemers van projecten in de Mijnstreek vertellen over wat het project voor hen heeft betekend.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Jessie.

Download hieronder de presentaties