- 14 November 2023 -

Bestuurlijke Inspiratiesessie Zuid-Limburg: IZA, GALA en WOZO als impuls voor samenwerking

Op 31 oktober stond de bestuurlijke inspiratiesessie van het Mijnstreek Inspiratie Platform in het teken van het IZA, GALA en WOZO. De komst van deze akkoorden heeft de samenwerking van gemeenten, zorgverzekeraars, burgers en zorg- en welzijnspartijen in Zuid-Limburg een aanzienlijke impuls gegeven. Dij deze editie waren dan ook bestuurders, managers en netwerkleiders uit heel Zuid-Limburg aanwezig om zich te laten inspireren, te luisteren naar de laatste ontwikkelingen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Waar doen we het voor

De brede samenwerking op Zuid-Limburgs niveau is nodig voor meer slagkracht en om huidige samenwerkingen verder te helpen. Tegelijkertijd moet het allemaal landen in de wijk, dichtbij de inwoner. En die inwoner kwam vaak terug in de verhalen van de sprekers. Zij deelden persoonlijke verhalen over de gezondheid van hun familie en verhalen over wie ze zelf zijn als inwoner. Want dat kleurt nu eenmaal in hoe je naar situaties kijkt. “Vergeet niet om ook de pet van je moeder, dochter of buurman op te zetten”, zo sloot Jorn van Harwegen den Breems, programmamanager bij Robuust, zijn opening af. 

Regiobeeld en regioplan

Frank Klaassen, voorzitter directie GGD Zuid-Limburg, trapte de presentaties af door terug te blikken op het regiobeeld Zuid-Limburg en vooruit te kijken naar het regioplan en de stappen daarna. “In het regiobeeld kleurt Zuid-Limburg rood, maar dat wisten we al”, geeft Frank aan. “We zijn een ongezonde regio met hoge zorgkosten.” De uitdagingen uit het regiobeeld zijn in het regioplan vertaald naar acht thema’s die op regionaal niveau opgepakt gaan worden. “Maar we beginnen niet vanaf nul”, benadrukt Frank. Vanuit Alliantie Santé, de Mijnstreekcoalitie en Trendbreuk zijn er al goede stappen gezet.” Een van de belangrijkste uitdagingen volgens Frank is het samenspel in Zuid-Limburg. Voelt iedereen eigenaarschap en urgentie? Ben je bereid iets op te geven voor het groter geheel? Spreken we allemaal dezelfde taal?  

Bekijk hier de presentatie van Frank. 

Een stelsel dat werkt

Stannie Driessen, directeur van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), nam de aanwezigen mee in het adviesrapport ‘Met de stroom mee’ waarin antwoord wordt gegeven over de aanpassingen die nodig zijn om het zorgstelsel duurzaam en adaptief te maken. Stannie: “We willen dat het stelsel ons helpt in plaats van tegen werkt. Het IZA, GALA en WOZO is een soort groot onderhoud van ons stelsel. Alleen richten zij zich op de afzonderlijke domeinen, terwijl de oplossing juist ligt in de samenwerking over domeinen heen.” Stannie benoemt de regio als redding om de domeinoverstijgende samenwerking een stap verder te brengen. En dat is een continue balanceeract tussen sturen en volgen, ruimte en kaders, en focus en breedte.  

Bekijk hier de presentatie van Stannie. 

 Landen in de wijk

“De wijk is de onmisbare schakel voor de transformatie in Zuid-Limburg”, zo opent Esther van Engelshoven, voorzitter raad van bestuur van Huisartsenzorggroep HOZL, haar presentatie. “De Pluswijken geven antwoord op de ‘hoe-vraag’. We zien enorme uitdagingen in het regiobeeld en de wijk is de plek om deze aan te pakken. De wijk is dichtbij de inwoner, de plek om te werken aan health in all policies en de plek om de samenwerking binnen en over domeinen heen te versterken.” De Pluswijken worden onderdeel van de regionale (preventie-)infrastructuur in Zuid-Limburg en op regionaal niveau wordt er een netwerk van wijknetwerken gecreëerd waarin kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.  

Bekijk hier de presentatie van Esther. 

Zuid-Limburg kampioen

Jerôme van Dongen, bijzonder lector interprofessionele samenwerking in de wijk bij Hogeschool Zuyd, sloot de inspiratiesessie af met een presentatie over interprofessionele samenwerking. In Zuid-Limburg zijn er 52 samenwerkingsverbanden zo laat Jerôme zien. Een rondje ‘handen opsteken’ maakt duidelijk dat de aanwezige bestuurders en managers bij veel van deze samenwerkingen betrokken zijn. Zuid-Limburg is kampioen in coalities, allianties, verbonden en netwerken.  

Jerôme nam de zaal mee in de Quickscan Interprofessionele Team Samenwerking. Een instrument om de belangrijke aspecten van samenwerking in kaart te brengen en te kunnen reflecteren. Jerôme: “Door aandacht te besteden aan alle factoren en aan alle knoppen te draaien, kun je samenwerking optimaliseren.”  

Bekijk hier de presentatie van Jerôme.