- 05 July 2021 -

5 vragen over Samen Heerlen Gezond

De preventiecoalitie Samen voor Heerlen zet zich in voor de gezondheid van de inwoners van Heerlen. Samen met professionals én inwoners gaat de preventiecoalitie aan de slag met uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg. Via deze nieuwsbrief wordt regelmatig nieuws over deze coalitie en de bijbehorende projecten gedeeld. Kijk voor meer informatie over de preventiecoalitie op de nieuwe Mijnstreekwebsite

Veerle Krekels is wijkmanager bij het wijksamenwerkingsband Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord, Huisartsenpraktijk Heerlen Noord en Huisartsenpraktijk Cremers. Zij is tevens als projectleider betrokken bij de pilot Samen Heerlen Gezond, dat gebruik maakt van het platform 1SociaalDomein. We leggen haar vijf vragen voor:

Wat is 1SociaalDomein?

1SociaalDomein is een open platform waar professionals uit de omgeving elkaar kunnen ontmoeten, uitwisselingen plaats kunnen vinden en nieuwe ideeën kunnen worden gedeeld. Het platform zorgt voor verbinding tussen het medische werkveld en het sociale domein. Het vergroot de vindbaarheid van de professionals in de wijk.

Wie is er betrokken bij 1SociaalDomein?

Het platform is ontstaan naar aanleiding van de resultaten van een eerder project: integrale wijkaanpak (IWA) Hoensbroek. De pilot wordt uitgevoerd door Heerlen STAND-BY!, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en het wijksamenwerkingsband Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord, Huisartsenpraktijk Heerlen Noord en Huisartsenpraktijk Cremers. De preventiecoalitie Samen voor Heerlen – een samenwerkingsverband tussen de gemeente Heerlen en CZ – is mede-initiatiefnemer van 1SociaalDomein.

Waarom is 1SociaalDomein opgestart?

Door IWA Hoensbroek is het duidelijk geworden dat afstemming tussen de verschillende zorgprofessional heel belangrijk is. Het is noodzakelijk dat de verschillende professionals elkaar makkelijk, laagdrempelig en veilig kunnen ontmoeten, zowel offline als online. Hierdoor is binnen het platform van 1SociaalDomein, het channel Samen Heerlen Gezond opgestart.

Wat zijn de ambities met 1SociaalDomein?

De doelstelling van de pilot is om door middel van een online samenwerkingsplatform de communicatie en samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in Hoensbroek en Heerlen Noord te versterken. De volgende resultaten worden beoogd:

  • Er is één centrale online plek voor onderlinge communicatie en verbinding;
  • Er is één online plek om in beslotenheid met elkaar te kunnen samenwerken;
  • Het platform biedt een leeromgeving waar professionals kennis en ervaringen met elkaar delen.
  • Het platform wordt hiervoor gebruikt door professionals werkzaam in Hoensbroek en Heerlen Noord.

Wat betekent 1 sociaal domein voor de inwoner van Hoensbroek?

Voor de inwoner van Hoensbroek is het van toegevoegde waarde, omdat hun problemen nu integraal worden aangepakt. Door het platform kunnen de zorgprofessionals elkaar makkelijker en sneller vinden. Hierdoor kan er samen met de inwoner gekeken worden naar een oplossing.