Integrale Wijkaanpak Heerlen-Hoensbroek

In de wijk Hoensbroek in Heerlen werken verschillende zorg- en welzijnspartners samen aan een integrale wijkaanpak met positieve gezondheid als uitgangspunt. Van GGZ tot huisartsen, van Burgerkracht en de gemeente Heerlen tot zorgverzekeraar CZ. Stuk voor stuk partijen die zich tijdens het Integrale Wijkaanpak (IWA) project hard hebben gemaakt om de patiënt eigen regie te geven en de lijnen tussen de verschillende professionals en organisaties korter te maken. Per 1 april 2021 is de projectperiode IWA Hoensbroek afgerond.

Waarom IWA

Binnen de regio Parkstad (OZL), onderdeel van de Brede Mijncoalitie, zijn er diverse initiatieven om de gezondheid van burgers te verbeteren. In de wijk Heerlen Hoensbroek zijn ook een aantal pilots uitgevoerd met de Wijkverpleging, Huisartsen PlusPraktijken, de Nieuwe GGZ en Welzijn (Standby! Heerlen). Afzonderlijk goede initiatieven, maar gezamenlijk en in verbinding hebben deze pilots een grotere toegevoegde waarde voor de burgers in deze wijk. Daarom is de ambitie uitgesproken om deze lopende pilots met elkaar te verbinden en bij elkaar te laten komen in de vorm van een integrale wijkaanpak. Dus geen losse onderdelen meer, maar één vloeiend geheel in zorg en welzijn.

Binnen het project zijn werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken en implementeren van acties die nodig zijn om te komen tot die integrale wijkaanpak, dit binnen de kaders die gesteld zijn door de stuurgroep. Voor alle onderdelen van de integrale aanpak zijn de uitgangspunten van Triple Aim en positieve gezondheid de basis.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van Versterking Eerstelijnszorg Zuid Nederland en de preventiecoalitie Samen voor Heerlen.

Benieuwd naar de opgedane ervaringen? Die delen we graag.

Meer weten?

Bekijk het Evaluatierapport: de geleerde lessen na 2,5 jaar.

Contactpersoon

Veerle Krekels, Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord