Heerlen-Noord

 

Aanleiding

Heerlen-Noord is een gebied met grote sociaaleconomische uitdagingen die voor Nederland van ongekende omvang zijn. Het mijnverleden is niet zichtbaar, maar tot op de dag van vandaag wel voelbaar. Het gebied veranderde in de jaren 50 van de vorige eeuw zowel in fysiek als sociaal opzicht. Heerlen viel ten prooi aan ‘sloop en dope’. In vergelijking met de rest van de stad zijn in Heerlen-Noord de schoolprestaties lager, de woningen slechter, worden mensen zes jaar minder oud en zijn de zorgkosten enorm veel hoger.

De inwoners van Heerlen-Noord verdienen een nieuw perspectief. Daarom slaat de alliantie Heerlen-Noord de handen ineen.

Doel

De ambitie is dat we de komende generatie in Heerlen-Noord een nieuw perspectief kunnen bieden. In een generatie komt het gebied op het Nederlands gemiddelde niveau. We zetten in op een trendbreuk en een structurele verandering voor Heerlen- Noord.

Doelgroep

Alle inwoners van Heerlen-Noord.

Aanpak

Er wordt gewerkt aan een integraal plan van 25 jaar op vijf leefgebieden, te weten: leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. De gehanteerde aanpak zal stapsgewijs en integraal, domeinoverstijgend worden vormgegeven.

Partners

De aanpak wordt breed gedragen in de gemeente Heerlen. Dit betekent ook dat een grote verscheidenheid aan partners is betrokken.