Mondzorg Jeugd

 

Aanleiding

In Heerlen gaat 1 op de 4 kinderen niet regelmatig naar de tandarts. Via samenwerking tussen lokale tandartsen, CZ en gemeente Heerlen willen we hier verandering in aanbrengen.

Doelstelling

Mondgezondheid van jongeren in de gemeente Heerlen verbeteren.

Doelgroep

Jongeren in de gemeente Heerlen

Aanpak

  1. Communicatie: alle kinderen aanschrijven waarvan CZ ziet dat ze niet naar de tandarts gaan.
  2. Mondzorg op consultatiebureau voor 0-4 jarigenDe mondzorgcoach is er voor alle ouders met kinderen die op het consultatiebureau komen voor een afspraak. De medewerker van de Jeugdgezondheidszorg zal in het gesprek met ouders adviseren om een bezoek te brengen aan de mondzorgcoach. Ouders kunnen vervolgens meteen bij de mondzorgcoach binnenlopen. De coach kijkt in de mond van het kind en ouders krijgen advies over het tandenpoetsen. Ook kunnen ouders vragen stellen over mondgezondheid en voeding. Als blijkt dat het kind nog niet staat ingeschreven bij een tandartspraktijk dan kan de mondzorgcoach ouders hierbij helpen (de tandartspraktijken in Heerlen zijn hiervan op de hoogte). Het project zal worden gemonitord door de Hogeschool Utrecht.
  3. Samenwerking met basisscholen (voorlichting en mogelijk starten mondzorgcoach)

Partners

Tandartsen Heerlen, KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), Hogeschool Utrecht, Kindertandverzorging Limburg, CZ, GGD Zuid-Limburg en gemeente Heerlen.

Contactpersoon

Bart Ortmans, gemeente Heerlen