- 07 March 2024 -

Gezondheid in Zuid-Limburg en de betrokkenheid van inwoners

Hoe kijk jij aan tegen ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg? Welke ideeën heb je hierover? Wil je betrokken worden binnen je eigen regio en hoe dan?

Het antwoord op deze en andere vragen over zorg in Zuid-Limburg haalde Burgerkracht Limburg in het laatste kwartaal van 2023 op bij Zuid-Limburgers tijdens inwonersbijeenkomsten, een bijeenkomst met advies- en cliëntraden en een digitale peiling. De resultaten hiervan geven een goed sfeerbeeld van de inwoners van Zuid-Limburg in relatie tot de zorg in hun regio. De peiling en resultaten dienden vooral als opmaat voor meer dialoog tussen de opstellers van het regioplan en de inwoners op wie die plannen van toepassing zijn. Delen van de rapportage zijn gebruikt in het regioplan.

Manifest

Daarnaast heeft Burgerkracht een manifest opgesteld over het belang van burgerparticipatie. Dit manifest is gebruikt als input voor de paragraaf over inwonerparticipatie in Regioplan Zuid-Limburg.

Het doel van de peiling, rapportage en het manifest is om inwonerparticipatie nog steviger te verankeren in alle programma’s, projecten en activiteiten die plaatsvinden in het kader van het Integraal Zorgakkoord in Zuid-Limburg. Dat gaat ook door in 2024!

De resultaten

We zien in de antwoorden dat de respondenten zich over het algemeen gezond voelen, goed contact met anderen hebben en goed voor zichzelf kunnen zorgen. Maar we zien ook waar de knelpunten liggen en waar burgers zich zorgen over maken.

Zo kwam er onder andere naar voren dat beleidsmakers, zorg- en hulpverleners meer vertrouwen mogen hebben in de kracht van de burgers. Stimuleer, prikkel en motiveer burgers om zelf meer te doen (zelfredzaamheid). En heb oog voor ‘mens’ achter de patiënt maar ook voor de ‘mens’ achter de zorgprofessional.

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Bekijk dan hier het manifest (bladerversie en downloadversie) en de resultaten van de peiling (bladerversie en downloadversie)

Heb je vragen, wil je meer weten of zelf (verder) aan de slag met burgerparticipatie? Neem dan contact met ons op via burgerparticipatie@burgerkrachtlimburg.nl.