- 06 July 2023 -

Gezien en gehoord worden

“Dat elke Limburger kan meedoen. Dàt is voor Burgerkracht belangrijk. En heel specifiek is onze aandacht dan vooral gericht op burgers in een kwetsbare positie.” Marja Veenstra, leidinggevende bij Burgerkracht, kan het niet genoeg benadrukken. “Wij maken ons er sterk voor dat er geluisterd wordt naar burgers in een kwetsbare positie. Dat ze gezien en gehoord worden, er rekening met hen gehouden wordt, ze als belangrijke partners worden gezien en hun situatie verbetert. Zodat iedereen op zijn eigen manier kan blijven meedoen.”

“Hoe we dat doen? We werken altijd samen met de burgers, dat kunnen individuele burgers zijn tot georganiseerde burgers, zoals cliënten en adviesraden, provinciale, regionale en lokale doelgroeporganisaties, vrijwilligers noem maar op. Vooral initiatieven die zo dicht mogelijk bij de burger zijn georganiseerd en proberen hen op inhoud te verbinden aan actuele thema’s. Denk bijvoorbeeld aan bestaanszekerheid, armoede. Illustratief zijn de spreekuren rondom sociale zekerheid. Die worden bemand door vrijwilligers. Deze spreekuurhouders zijn (ervarings)deskundigen en bieden advies aan mensen die vragen hebben over werk en inkomen. Wij ondersteunen een dergelijk initiatief financieel en faciliteren spreekuurhouders in ruimte en scholing.”

Weten wat er speelt

“Ander voorbeeld is onze samenwerking met de burgerorganisaties zoals Federatie Gehandicapten Limburg. Daar spelen thema’s als inclusie en toegankelijkheid. Daarnaast richten we ons op burgerinitiatieven en stimuleren we burgers op allerlei manieren om initiatieven te starten en helpen hen om die tot uitvoering te brengen, waarbij we de samenwerking met diverse partners opzoeken. Onze rol is vooral stimuleren, bemiddelen, verbinden en versterken. Om dat goed te doen, is het voor ons belangrijk om te weten wat er gebeurt in de leefwereld van mensen die zijn vastgelopen in de systeemwereld. Helaas gaan die twee werelden niet altijd samen. Je hoeft ‘weten wat er speelt’ niet ingewikkeld en formeel te maken. Ik schuif graag eens aan bij een koffieochtend in een buurtcentrum om te horen wat mensen bezighoudt.”

Burgerkrachtacademie

Voor scholing heeft Burgerkracht een eigen Burgerkrachtacademie. Met niet alleen scholingen voor spreekuurhouders, maar ook voor mantelzorgers of mensen die actief zijn voor een maatschappelijke organisatie. Het aantal scholingsonderwerpen is gevarieerd. Over hoe je werkt aan echte burgerparticipatie, het opzetten en begeleiden van een zelfregiegroep, de participatiematrix of positieve gezondheid en IK positief gezond.

Mooie intenties, in de praktijk niet altijd makkelijk

Marja: “Burgerparticipatie is een mooi woord. Maar het is niet altijd even makkelijk om als burger(s) op het juiste moment aan de juiste tafel te zitten. Met het vaststellen van de regiobeelden kan ik bijvoorbeeld wel aan tafel gaan zitten, maar ik ben niet in mijn eentje representatief voor de burger. Het blijft steeds zoeken hoe, waar en wanneer die burger een stem krijgt en actief kan meedenken over zaken die hem of haar aangaan. En als een burgervertegenwoordiger dan aan tafel zit, is het ook zaak de juiste taal te spreken, duidelijk te hebben in welke rol iemand aanschuift (bijvoorbeeld adviseur, consulterend, partner) en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Het komt wel eens voor dat burgers actief willen meedenken, maar dan in bepaalde fasen weer niet worden meegenomen.”

Muziek die de toon zet

Marja is bevlogen en haar van oorsprong verpleegkundig hart verloochent ze niet. Ze wil de wereld beter en mooier maken en heeft zich daar in verschillende functies en op verschillende posities hard voor gemaakt. De huidige ontwikkelingen die vooral een nog groter beroep doen op het voorliggend veld en de informele zorg, de complexere regelgeving en mentale belasting baart haar zorgen.
Voor Marja is één ding heel duidelijk. De verantwoordelijkheid voor burgerparticipatie is niet alleen aan de burger. “Het is een ‘samenproces’, waarbij je altijd alert moet zijn op wat nodig is om het hele verhaal van samenwerken en samen verder komen te vertellen. Als zangeres bij een popband en een koor komt meteen het beeld van een popband naar boven. Elk bandlid bespeelt zijn eigen instrument, maar samen moet het goed klinken.”