Netwerkbijeenkomsten voor PlusPraktijken Westelijke Mijnstreek

- 07 December 2022 -

Medio oktober is gestart met de eerste serie netwerkbijeenkomsten voor de PlusPraktijken Westelijke Mijnstreek.

Nadat de pilot met daarin negen PlusPraktijken was geëvalueerd, is er vanaf juli opgeschaald. Een oproep leidde tot de aanmelding van maar liefst 18 nieuwe praktijken, een verdriedubbeling. Daarmee komt het aantal PlusPraktijken op 27. Inmiddels mag 60 procent van de in de Westelijke Mijnstreek gevestigde huisartsenpraktijken zich ‘PlusPraktijk’ noemen.

De PlusPraktijken zijn verdeeld in drie netwerkgroepen, met als doel de onderlinge interactie tussen de praktijken zo optimaal mogelijk te benutten. Het centrale thema van deze eerste cyclus van bijeenkomsten is de PlusPraktijken pijler ‘Basis op orde‘.

Focus en prioriteit
Tijdens de bijeenkomsten worden met korte pitches de ervaren knelpunten en oplossingen met elkaar uitgewisseld. Met behulp van het PlusPraktijken voortgangsdocument en een praktisch toepasbaar projectformat hebben de deelnemers specifieke focus en prioriteit aangebracht in de pijler ‘Basis op Orde’ en/of in één van de andere PlusPraktijkenpijlers.

De netwerkbijeenkomsten vinden ieder kwartaal plaats. Tijdens de eerstvolgende cyclus in februari staat de pijler ‘Doelmatige zorg’ centraal.

Meer informatie: Samira Guerrouj, projectleider.