PlusWIJken: de onmisbare schakel voor een vitaal Zuid-Limburg

image

Welkom in een PlusWIJk

Welkom in een PlusWIJk. Hier bouwen zorgprofessionals, professionals uit het sociaal domein en inwoners aan een sterk netwerk in de wijk. Een netwerk waarin zij samen werken aan de gezondheid van inwoners én gezonde zorg en ondersteuning.

Op basis van wat er speelt in de wijk en de ontwikkelingen rondom het IZA, GALA en WOZO pakken zij vernieuwende initiatieven op die bijdragen aan:

  • Een betere gezondheid en een beter welbevinden van de inwoners in de wijk.
  • De transformatie van zorg naar gezondheid.
  • Het slimmer organiseren van ondersteuning en zorg.

In de wijk komt alles samen

Deze samenwerking en aandacht voor een gezondere wijk is hard nodig. De gezondheid in Zuid-Limburg ligt ver onder het Nederlands gemiddelde, het zorgsysteem staat onder druk door de enorme zorgvraag en het gefragmenteerde aanbod sluit onvoldoende aan bij de ondersteuningsvragen die inwoners hebben. Een goed netwerk in de wijk is de basis om deze uitdagingen het hoofd te bieden: in de directe leefomgeving van inwoners, met ondersteuning en zorg dichtbij en professionals die elkaar makkelijk weten te vinden.

Esther van Engelshoven, voorzitter raad van bestuur van Huisartsenzorggroep HOZL:

“De Pluswijken geven antwoord op de ‘hoe-vraag’. We zien enorme uitdagingen in het regiobeeld en de wijk is de plek om deze aan te pakken."

Verandering moet je organiseren

Het PlusWIJken-concept is een groeiende beweging die zorgt voor impact in de wijk én de regio. Iedere wijk die samenwerkt aan gezonde inwoners en gezonde zorg en ondersteuning kan zich aansluiten bij het regionale PlusWIJken-netwerk. Het netwerk ondersteunt de PlusWIJken en zorgt voor verbinding, samenhang en versnelling. Aan het netwerk zijn ook pilotwijken verbonden waar domeinen nog intensiever samenwerken en er ruimte is om te experimenteren met nieuwe concepten.

De vier PlusWIJken principes

Voor het PlusWIJken-concept bestaat geen blauwdruk. Het is een gedachtegoed over hoe je samen werkt aan verandering in de wijk. Bestaande initiatieven en de behoeftes van inwoners en professionals in de wijk vormen het uitganspunt en vragen om maatwerk. In elke wijk wordt hier invulling aan gegeven door te werken volgens de vier PlusWIJken principes:

Health in all policies

In een PlusWIJk werken het zorgdomein, het sociaal domein en inwoners samen vanuit een brede blik op gezondheid. Hierdoor werk je aan alle factoren die gezondheid en welbevinden bepalen. Factoren zoals wonen en leefomgeving, werk en bestaanszekerheid, onderwijs, veiligheid en leefbaarheid.

De beweging naar de voorkant

In een PlusWIJk werken partijen samen aan de gezondheid van inwoners zodat er minder ondersteuning en zorg nodig is. En werken ze samen aan een sterke sociale basis, zodat inwoners vragen sneller zelf of in het eigen netwerk kunnen oplossen. Hierdoor zijn inwoners langer gezond en ontlasten we het systeem.

Samenwerking binnen en over domeinen heen versterken

In een PlusWIJk werkt iedereen aan dezelfde opgave met een eigen verantwoordelijkheid. Activiteiten in een PlusWIJk richten zich op het versterken van:

  • de sociale basis,
  • de samenwerking binnen het sociaal domein,
  • de samenwerking binnen de eerstelijnszorg,
  • de samenwerking met de tweedelijnszorg,
  • de samenwerking over alle domeinen heen.

Samen leren transformeren

Transformaties ontstaan door te experimenteren en te leren. In de wijk en over wijken en domeinen heen. Zuid-Limburg is koploper in regionale en lokale samenwerking. Door de geleerde lessen hieruit mee te nemen, zet Zuid-Limburg een volgende stap in de transformatie.

 

PlusWIJken is een beweging in ontwikkeling en wordt de komende maanden verder uitgewerkt in een concreter programma voor Zuid-Limburg. 

Nieuws over de PlusWIJken

Vragen, goede ideeën, opmerkingen? Neem contact op met het programmateam: