Van PlusPraktijk naar PlusWijk

- 02 March 2023 -

Van PlusPraktijk naar Pluswijk

PlusPraktijken zijn in de Mijnstreek inmiddels een bekend begrip en een antwoord om ook in de toekomst goede en doelmatige zorg te kunnen blijven leveren. In PlusPraktijken werken huisartsen samen en leren ze van en met elkaar.
Esther van Engelshoven, bestuurder Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg: “We hebben afgelopen jaren de samenhang tussen de praktijken veel beter georganiseerd, en in de wijken wordt daar verder op door gebouwd. Want we zien dat met name het niveau van de wijk  als het podium waarop het gebeurt als het gaat over preventie, leefstijl of samenwerking met het sociaal domein. Tijd om nu volop in te zetten op het doorontwikkelen van die samenwerking en de samenhang in de wijk tussen sociaal en medisch domein beter vorm te geven. Het feit dat PlusPraktijken allemaal op dezelfde manier werken en met elkaar samenwerken, maakt dat zo’n volgende stap veel makkelijker te zetten is.”

Die doorontwikkeling van de PlusPraktijken krijgt vorm in zogenaamde PlusWijken. Hoe die brede, integrale netwerkaanpak in wijken gerealiseerd wordt, wordt de komende tijd met samenwerkingspartners verder uitgewerkt. Omdat de lokale context van grote invloed is op de uiteindelijke aanpak, worden potentiële pilotwijken in een vroege fase geselecteerd samen met de samenwerkingspartners, waaronder de gemeenten.

Met GALA alle seinen op groen

Aansluiting wordt gezocht bij de aanpakken die voortkomen uit de nieuwe Regiodeals. Daarmee hebben zowel Parkstad-Limburg als Centraal Westelijk Zuid-Limburg van het Ministerie van BZK gelden beschikbaar gekregen om een impuls te geven aan de Brede Welvaart in de regio (w.o. leefbaarheid, economie en verduurzaming). Michèle van den Bragt, programmamanager Sociaal Economische Structuurversterking bij Stadsregio Parkstad: “Het is aan ons om die Regiodeal middelen daar in te zetten waar ingrijpen het hardst nodig is. Daarvoor hebben we 8 focusgebieden in Parkstad geselecteerd waar problemen spelen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en werkeloosheid. In die focusgebieden zijn de problemen het grootst. Daar is bovendien ook nog veel winst te behalen in de verbinding tussen het medisch en sociaal domein en preventie. De pilot PlusWijken kan hieraan bijdragen. Met de komst van GALA staan bovendien alle seinen op groen om als sociaal domein en gezondheidszorg samen de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken. Er is momentum om met PlusWijken te starten.”

In een volgende nieuwsbrief meer aandacht voor de ontwikkeling rondom PlusWijken.

Meer informatie over PlusPraktijken in de Mijnstreek:

PlusPraktijken werken aan integrale zorg in de Mijnstreek (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Meer informatie over de Regiodeals in Parkstad en Centraal Westelijk Zuid-Limburg:

Regiodeals Zuid Limburg om te investeren in brede welvaart

Het traject PlusWIJken wordt (mede) mogelijk gemaakt door  zorgverzekeraar CZ namens alle zorgverzekeraars.