- 12 December 2023 -

PlusWIJken: de onmisbare schakel voor een vitaal Zuid-Limburg

“Er zijn grote ontwikkelingen rondom het IZA, GALA en WOZO. Die ontwikkelingen kunnen alleen slagen als ze landen in de wijk, dichtbij de inwoner” geeft Thomas Gelissen, kwartiermaker van de PlusWIJken, aan. “Met de PlusWIJken aanpak werken we aan een infrastructuur in de wijk waar goede initiatieven, die bijdragen aan de beweging van zorg naar gezondheid, opgepakt worden.” Samen met Hanneke Beerens, senior consultant bij Opera Consultancy, en Jorn van Harwegen den Breems, programmamanager bij Robuust, vormt Thomas het programmateam van de PlusWIJken. Met partners uit de Mijnstreekcoalitie hebben zij een aanvraag op hoofdlijnen geschreven voor de transformatiemiddelen uit het IZA. Deze aanvraag is nu voor de snelle toets aangevraagd bij zorgverzekeraar CZ.

De creatieve ambitie

“De PlusWIJken aanpak kan ik het beste omschrijven aan de hand van de term zelf”, licht Thomas toe. “De wijk is waar het moet gebeuren en ook het woord ‘wij’ zit in de term PlusWIJken. Dat betekent dat we samen met inwoners en partners uit het informeel domein, sociaal domein, eerstelijnszorg en anderhalflijnszorg de ambitie hebben om ondersteuning te hebben en zorg anders te organiseren en de gezondheid van inwoners willen verbeteren.”

Een aanpak met een plus

De plus staat voor Thomas voor het maximaal inzet op bewezen presteren. Vanuit de PlusWIJken wordt er samen met de onderzoekers van Limburg Meet (LIME) door heel Nederlandeen onderzoek uitgevoerd naar de bepalende factoren bij succesvolle transformaties in de wijk. Deze inzichten worden meegenomen in de PlusWIJken aanpak. “De plus betekent ook dat er niet één knop is waar je aan kunt draaien om de complexe vragen in een wijk aan te pakken. Je moet een kansrijke start organiseren, én zorgen voor een sterke sociale basis en werken aan een goede samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein.” Jorn vult aan: “PlusWIJken is er voor iedereen van min negen maanden tot honderd jaar. Het is geen blauwdruk maar een geleerd netwerk. In elke wijk wordt de aanpak anders ingevuld. Op een manier die verleden bij de inwoners en aansluit bij wat er al is. Want er gebeurt al heeft veel goede dingen en die willen we alleen maar verder uitbouwen. De geleerde lessen en elementen uit de PlusWIJken aanpak willen we zo snel mogelijk opschalen naar andere wijken in Zuid-Limburg.”

De eerste ideeën

De ambities zijn helder en de contouren staan ​​zo uit het gesprek met Thomas en Jorn. Maar PlusWIJken is nog geen uitgekristalliseerd programma. “Hoe het concept precies vorm krijgt in de wijken moeten we samen met alle betrokken stakeholders gaan invullen”, licht Thomas toe. Goede aanzetten zijn er in ieder geval genoeg, zo lezen we in de aanvraag die aangevraagd wordt voor de snelle toets. Een multidisciplinair overleg tussen domeinen, de vormen van verticale coalities, het opzetten van een regionaal leernetwerk en het programmateam zal onderzoeken hoe ze ondanks de schotten in het financieringsdomein overstijgende investeringen kunnen financieren.

Hoe nu verder?

Het transformatieplan voor de snelle toets wordt de maandelijkse samen met de partners uit de verschillende domeinen verder uitgewerkt en ingevuld. Parallel wordt op Zuid-Limburgs niveau het bestuur ingericht voor de PlusWIJken en wordt er pilotwijken geselecteerd waar projectleiders samen met partners in de wijk aan de slag gaan met de PlusWIJken aanpak.

PlusWIJken worden mede mogelijk gemaakt via een VEZN en gefinancierd door CZ namens alle zorgverzekeraars.