Huisartsen maken zich hard voor betere zorg: 7 puntenplan

- 12 July 2022 -

Huisartsen maken zich hard voor betere zorg

De problemen in de zorg stapelen zich op en de huisartsenzorg staat behoorlijk onder druk.
De huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg slaan opnieuw de handen ineen en komen met
concrete oplossingen. Ze willen en kunnen goede zorg blijven leveren aan hun patiënten.

HuisartsenOZL ondersteunde de landelijke actiedag op het Malieveld op 1 juli 2022, waarbij
de Landelijke Huisartsen Vereniging aandacht vraagt voor knelpunten die ervaren worden
binnen de huisartsenzorg. Zij spraken direct minister Kuipers aan om over te gaan
tot actie.

HuisartsenOZL heeft een 7-puntenplan opgesteld met concrete standpunten
die als oplossingen dienen voor de problematiek. De huisartsenorganisatie pleit voor een
regionale aanpak met betere/eenvoudigere regelgeving en mogelijkheden om zorg op
maat in de wijk te kunnen organiseren.

HuisartsenOZL presenteert het 7-puntenplan
De huisartsen van Oostelijk Zuid-Limburg zijn al jaren vooruitstrevend en landelijk koploper
in het samen leveren van goede regionale zorg. Zorg die voldoet aan de wensen van de
patiënt en past bij de omstandigheden in de regio. Een mooi voorbeeld hiervan is het
grootschalige en succesvolle project PlusPraktijken. Ook nu benoemen de huisartsen niet
alleen de problemen, maar presenteren ze ook concrete oplossingen.

HuisartsenOZL gaat de komende periode proactief in gesprek met alle partners om
invulling te geven aan deze punten. Zo maken zij zich hard om goede eerstelijnszorg voor
de regio te organiseren, voor nu én in de toekomst