Pluspraktijken

PlusPraktijken OZL

In 2016 zijn 14 huisartsenpraktijken, zorggroep HuisartsenOZL en zorgverzekeraar CZ gestart met het project PlusPraktijken. Door nauwe samenwerking, het organiseren van verschillende netwerkbijeenkomsten en het constante bijsturen van de projectgroep is er een concept ontwikkeld waarbij de zorgprofessionals niet alleen ván elkaar maar ook daadwerkelijk mét elkaar leren door letterlijk en figuurlijk een kijkje te nemen in elkaars keuken.  Deze huisartsen laten zien dat dit soort samenwerking in de regio een weg is naar goede zorg tegen lagere kosten.

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg van Maastricht University onderzoekt het project en de tussentijdse rapportage laat veelbelovende resultaten zien. De PlusPraktijken zijn beter in staat om van feedback te leren en zijn significant minder mensen gaan verwijzen naar het ziekenhuis.

Resultaten

Het eerste traject van de Pluspraktijken OZL is eind 2020 geëindigd en de voorlopige resultaten zijn veelbelovend. Tevreden patiënten worden significant minder verwezen door PlusPraktijken ten opzichte van andere praktijken in de regio, dat gaat over 7% minder verwijzingen. Deze nieuwe werkwijze kan miljoenen euro’s in de regio besparen. Maar het belangrijkste is dat de huisartsen binnen deze samenwerking blijvend van elkaar willen leren. Door elkaars resultaten te bespreken ontstaat er een proces waarin huisartsen de zorg samen continu verbeteren. Het project is hiermee een voorbeeld voor de huisartsenzorg in heel Nederland en draagt bij aan de start van de huisartsenpraktijk van de toekomst. Medio 2021 zijn de definitieve onderzoeksresultaten verschenen.