Altijd een actueel en compleet medicatie-overzicht

Het landelijk programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Voor een actueel en compleet medicatie-overzicht voor iedere zorgverlener en iedere patiënt. Daarvoor is een basisset medicatiegegevens afgesproken die beschikbaar moeten zijn voor iedere zorgverlener die voorschrijft, ter hand stelt of toedient. 

De basisset medicatiegegevens is vastgelegd in de ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Drie informatiestandaarden maken de registratie en uitwisseling van deze basisset mogelijk:
– de informatiestandaarden Medicatieproces 9,
– labwaarden voor medicatie
– contra-indicaties en overgevoeligheden.

Het zorgbreed invoeren van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden gebeurt binnen het programma Medicatieoverdracht. Invoering is complex, omdat veel verschillende zorg- en ICT-organisaties een rol spelen. Nieuwe afspraken en procedures maken netwerk- en ketenzorg mogelijk; de in softwarepakketten opgenomen informatiestandaarden maken digitale gegevensuitwisseling mogelijk. Meer informatie: www.samenvoormedicatieoverdracht.nl.

Landelijk Schakelpunt

De infrastructuur, die de basis van het landelijk programma vormt is het Landelijk Schakel Punt (LSP) . In samenwerking met VZVZ is de TC Farmacie in de Mijnstreek gestart om het LSP te implementeren en het gebruik te stimuleren. Tot nu toe hebben wij gefocust op ziekenhuis, huisartsen en apothekers. Ons doel is echter om de volledige keten conform landelijk programma aan te haken.
Ter ondersteuning hiervan hebben diverse partijen met elkaar het ICT convenant: Digitaal Verzenden medicatie-voorschrift via het LSP in de Mijnstreek ondertekend. Meer informatie: https://mcc-omnes.nl/convenant-digitaal-verzenden-medicatievoorschrift-via-het-lsp-in-de-mijnstreek.

Samenwerkingspartners medicatieoverdracht gezocht

De themacoalitie Farmacie heeft de implementatie van de richtlijn overdracht van medicatiegegevens en het LSP  benoemd tot speerpunt in de Mijnstreek. Daarom zoekt de themacoalitie contact met ketenpartners om het gesprek aan te gaan over mogelijke samenwerking rondom medicatieoverdracht en het LSP. Interesse? Klik hier om je aan te melden.

Op de hoogte blijven van project Medicatieoverdracht en LSP?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de themacoalitie Farmacie.

Ook meedoen met programma Medicatieoverdracht?

De themacoalitie Farmacie zoekt contact met ketenpartners om het gesprek aan te gaan over mogelijke samenwerking binnen het landelijke programma medicatieoverdracht en LSP.
Interesse? Klik hier om je aan te melden.