Zijn communities dé oplossing om burgers in beweging te krijgen zodat zij zelf aan de slag gaan met hun gezondheid?

In gesprek met de burger over positieve gezondheid 

Zijn communities dé oplossing om burgers in beweging te krijgen zodat zij aan de slag gaan met hun gezondheid?

Die vraag gaat Eric Apon, adviseur bij Burgerkracht Limburg, de komende tijd onderzoeken namens de samenwerkende partijen in de Mijnstreek. Eric onderzoekt de vraag, hoe je burgers in beweging brengt om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid via communities. In de afgelopen maanden is er binnen het project veel werk verzet.

Als je een verandering teweeg wilt brengen dan breng je niet alleen de expertise van de professionals in beeld maar ook die van de burger. In dit VEZN-project (mede-eigendom van burgers bij Mijnstreekambities) concentreert Eric zich op burgers die kampen met structurele achterstanden in gezondheid, welzijn en welvaart. Hierbij gaat hij aan de slag in drie gebieden binnen de Mijnstreek; Geleen-Zuid, Heerlen-Noord en Munstergeleen. Maar hoe kom je in contact met deze burgers en welke vragen ga je stellen? Daar is de afgelopen maanden hard aan gewerkt.

Als basis is de vragenlijst van ‘positieve gezondheid’ gebruikt. Deze lijst gaat in op alle aspecten van gezondheid via het zogenaamde spinnenweb. Bij Burgerkracht Limburg omarmen we de beweging Positieve Gezondheid omdat deze makkelijk te gebruiken is en zichtbaar meerwaarde biedt voor burgers van alle leeftijden. Eric Apon, “De vragenlijst vormt dé basis van het onderzoek. We hebben de vragenlijst aangevuld met vragen over samenwerken in het verbeteren van de gezondheid en gaan persoonlijk, op een vertrouwde locatie met de burger in gesprek. Maar we organiseren ook bijeenkomsten waar we met meerdere burgers tegelijk in gesprek gaan. Alle organisaties en personen die actief zijn in onze onderzoeksgebieden zijn van harte welkom om samen met ons bijeenkomsten te organiseren. We sluiten graag aan bij wat er al is.”

We werken samen met huisartsen, buurthuizen en KBO
Om een goed beeld te kunnen vormen en te achterhalen wat er speelt in de wijken werken we o.a. samen met huisartsen, buurthuizen en de lokale KBO’s. Zij kennen de burgers en de burgers kennen hen. Zo komen wij in contact met de juiste doelgroep.

Begin maart heeft Eric een workshop gegeven bij het KBO in Munstergeleen. “Het is goed om te horen dat ouderen positief bezig zijn met hun gezondheid. Hierbij staan wandelen en gezelschapsspelletjes spelen op nummer één. Maar de deelnemers gaven ook aan dat ze het fijn vinden om samen aan hun gezondheid te werken. Onderling vertrouwen en een veilige omgeving zijn belangrijke factoren om dit tot een succes te maken. Dit is belangrijke informatie voor het onderzoek en biedt perspectief voor het uiteindelijke doel, het vormen van communities.”

De stem van de burger
Voor de komende maanden staat er genoeg op de planning. In de Zuidkamer in Geleen-Zuid en in de Koffiepot in Hoensbroek is Eric één dagdeel in de week op een vast tijdstip aanwezig. Maar ook op andere plekken in Munstergeleen, Geleen-Zuid en Heerlen-Noord kan men met Eric in gesprek. Burgers kunnen bij Eric terecht en een afspraak maken voor een interview op een plek die zij prettig vinden. Op veel plekken wordt informatie gedeeld over het doel van het onderzoek en de gesprekken. Uiteindelijk willen we weten welke voorwaarden burgers stellen om samen actief aan de slag te gaan met hun gezondheid. Welke inzichten of ideeën hebben zij? De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de communities in te richten.

Het project wordt mogelijk gemaakt door CZ (VEZN fonds) namens alle zorgverzekeraars.

Meer informatie over dit project?
Neem dan contact op met Eric via 046 420 81 66 of ericapon@burgerkrachtlimburg.nl

Meer informatie vindt u op burgerkrachtlimburg.nl