Ieder kind keigezond!

Keigezond

De preventiecoalities Positief Gezond Sittard-Geleen en Samen voor Heerlen zetten zich in voor de gezondheid van de inwoners van deze gemeenten. Samen met professionals én inwoners gaat de preventiecoalitie aan de slag met uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.
Zo maken CZ en gemeenten vanuit deze coalities als mede-initiatiefnemer ook werk van een Limburgse ketenaanpak kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas die onlangs werd gelanceerd: Keigezond!

Gezinsprogramma

Keigezond Limburg is een (gezins) programma voor kinderen en jongeren met overgewicht & obesitas die lekker in hun vel willen zitten en werken aan een gezondere leefstijl voor de toekomst. De komende 3 jaar kunnen ook kinderen in de gemeenten Sittard-Geleen of Heerlen via een aanpak op maat begeleid worden bij een gezondere leefstijl.

In praktijk zijn vaak achterliggende problemen oorzaak van leefstijl problemen of effectieve begeleiding. Daarom gaan partijen in Limburg het samen anders doen: ook het gezin is onderdeel van deze aanpak waarbij er sprake is van vast aanspreekpunt voor het gezin voor de aanpak.

Startsein

De in Limburg ontwikkelde aanpak voor 1.300 kinderen met overgewicht en obesitas is in maart onder toeziend oog van staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen van start gegaan onder de naam KeiGezond. Ieder jaar neemt het aantal kinderen met overgewicht verder toe. Zorgelijk, ook omdat overgewicht bij kinderen zorgt voor een groter risico op chronische ziekten. Leefstijlproblemen van kinderen zijn in de praktijk vaak gezinsproblemen.

Aandacht voor achterliggende sociale problemen

“Daarom is het belangrijk dat de nieuwe Limburgse aanpak zich ook richt op achterliggende sociale problemen die adequate leefstijlbegeleiding in de weg staan” zegt Wiro Gruisen. “De zorgverzekeraar vergoedt een centrale zorgverlener. Een centraal aanspreekpunt voor de gezinnen die in nauw contact staat met de leefstijl coach en de gemeente, en precies weet welke ondersteuning zij kunnen bieden. Als barrières weg zijn genomen, kan de kinderleefstijlcoach samen met de kinderen werken aan een gezondere leefstijl. Een voorbeeld van investeren in passende zorg en ondersteuning. En een voorbeeld van een sociale innovatie die gaat helpen bij het beantwoorden van het toegankelijkheidsvraagstuk in de zorg.”

Lees het bericht waarin Madelon Johannesma toelichting geeft op de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeenten en wat de inzet van de centrale zorgverlener betekent voor gezin en kind.
Meer weten of de aanpak? Zie Keigezond Limburg of kijk deze video.