Ander Beter Centrum

Anderhalvelijnszorg is een belangrijk speerpunt binnen Anders Beter. Deze zorg is met het Anders Beter Centrum sterk op de kaart gezet. Zo zijn er bijvoorbeelddiverse initiatieven – zogenaamde anderhalvelijnsproducten – (door)ontwikkeld om zoveel mogelijk laagcomplexe zorg in de eerste lijn te houden, zonodig met behulp van expertise uit de tweede lijn. Dit gebeurt vanuit de bestaande infrastructuur: digitale en telefonische consulten en bestaande locaties. Voorbeelden hiervan zijn het e-meedenkconsult, het osteoporosespreekuur en het teledermatologisch consult. 

Nadat het ‘spreekuur orthopedie voor schouderklachten’ en ‘gynaecologie horizontaal verwijzen’ eerder eind 2017 werden toegevoegd aan het Anders Beter Centrum, is in 2018 ingezet op de virtuele e-meedenkconsulten.

E-meedenkconsulten

Vanaf nu kunnen alle huisartsen van de Westelijke Mijnstreek gebruikmaken van de e-meedenkconsulten Interne Geneeskunde, Cardiologie, Longgeneeskunde en Gynaecologie. Bij een e-meedenkconsult is de huisarts in staat om een deskundig advies van een medisch specialist in te winnen wanneer twijfel bestaat over een patiënt gerelateerde klinische vraag. Op basis van dit advies kan de huisarts een vervolgtraject starten, waarbij de patiënt in de meeste gevallen niet naar het ziekenhuis hoeft te worden verwezen. Dankzij deze aanpak hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis en worden duurdere behandelingen of verdere onderzoeken voorkomen.

Website Anders Beter Centrum

In het najaar van 2018 een website gelanceerd over het Anders Beter Centrum. Deze website bevat informatie over de anderhalvelijnszorg in de Westelijke Mijnstreek voor zowel patiënten.

Bezoek de website van het Anders Beter Centrum.