De Burger Centraal

Een gezondere Mijnstreek: dat doen we samen!

Voor en vooral mét de inwoners werken partners in de Mijnstreek aan een gezondere regio. Door gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg slimmer te organiseren. We stimuleren burgers om te werken aan hun eigen gezondheid, die van hun omgeving en om me te denken over de plannen voor de regio.
In de drie Mijnstreek-projecten: Burgerparticipatie Next Level, Samen Gezond en Versterken informele zorg zetten we samen met de burger, zijn omgeving en de
zorgprofessionals de ‘burger centraal’.

Wat doen we in een notendop

Burgerparticipatie Next Level
• Coachingsmodule burgerparticipatie voor projectleiders.
• Inspiratiesessies om burgers te prikkelen zelf regie te nemen.

Zelf aan de slag of meer informatie?
marjaveenstra@burgerkrachtlimburg.nl van 06 41 14 54 56

Samen Gezond
• Burgers prikkelen om zelf vraagstukken uit de regio op te pakken.
• Faciliteren van burgerinitiatieven op het terrein van vitaliteit en gezondheid.
• Samen met burgers en professionals online en offline communities opzetten.
• Burgers stimuleren om via de communities positieve ervaringen over het verbeteren van hun gezondheid te delen.

Zelf aan de slag of meer informatie?
ericapon@burgerkrachtlimburg.nl van 06 82 79 90 81

Versterken informele zorg
• Bekendheid van zelfhulpgroepen (inzet ervaringsdelers) vergroten bij burgers en professionals.
• Samen met mantelzorgers kijken hoe zij duurzame en passende plek in veranderende zorg krijgen
• Enthousiasmeren en behouden van vrijwilligers in de zorg.

Zelf aan de slag of meer informatie?
deniseroberts@burgerkrachtlimburg.nl