Ons aandeel in de levensloop: uitwisseling van initiatieven en activiteiten vanuit alle Mijnstreek coalities

Ambassadeurscafé
Datum: 31 maart, 10.30 – 12.00
Locatie: Burgerkracht Limburg
Doelgroep: sleutelfiguren in aansturing > programmalijn coördinatoren, projectleiders

Sinds lange tijd was er voor projectleiders en programmalijncoördinatoren weer gelegenheid elkaar fysiek te ontmoeten. De bijeenkomst stond in het teken van elkaar in een ongedwongen setting ontmoeten, bijpraten, kennis en ervaringen uitwisselen, lijntjes leggen. Met ruimte om elkaar en elkaars werk aan de hand van telkens een ander thema ook beter te leren kennen. Ter verbreding van ons perspectief startten we met een filmpje van Trendbreuk en hebben we van gedachten gewisseld over de Keigezond-aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Dit ter inleiding op het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen aan de hand van de levensloop van de Mijnstreker. Welke uitdagingen zijn er de verschillende levensfasen? Hoe spelen we daar middels onze samenwerking op in? Een greep uit de bevindingen: oog hebben voor context waarin mensen zich bewegen, belang sociale cohesie, weghalen schotten, mantelzorgondersteuning en ertoe doen van jong tot oud.