Toezicht op netwerken: hoe werkt dat in de Mijnstreek?

Datum: 14 juni

Een sessie georganiseerd door de NVTZ in samenwerking met het MIP.

Hoe zien toezichthouders hun rol in de Mijnstreeksamenwerking? Dialoog over intern en extern toezicht en het effect hiervan op de Mijnstreeksamenwerking.

Zie voor details: Regiobijeenkomst Limburg: Ambitie Regeerakkoord 2022 en Passende zorg | NVTZ