Inzet slimme zorgtechnologie onmisbaar voor toekomstige zorg

Het praktijkvoorbeeld rechts laat zien hoe slimme zorgtechnologie en zorg op afstand voordelen heeft voor patiënt, zorgprofessional, huisarts en verzekeraar. Slimme zorgtechnologie is niet meer weg te denken in de manier waarop de zorg wordt georganiseerd. Het helpt om de toegankelijkheid van zorg voor de toekomst veilig te stellen.
Versnellen van digitalisering is dan ook één van de belangrijke thema’s van de regionale coalitie in de Mijnstreek, waarbij zorgverleners, CZ en burgers samen werken aan duurzaamheid van de zorg. Mooie voorbeelden waar nu al goede ervaringen zijn opgedaan zijn telebegeleiding bij diabetespatiënten, de huisartsenapp Huisarts Online en thuis herstellen na corona.

Telebegeleiding bij diabetespatiënten

Huisarts Kay Liedekerken van Meditta over haar ervaring met telebegeleiding bij diabetespatiënten. “Door het inzetten van slimme techniek van Chipmunk kunnen wij op een makkelijk manier op een afstand meekijken. Mensen met diabetes kunnen vanuit hun eigen omgeving metingen doen, en die in real time versturen. Verpleegkundigen van Meditta zorgen voor de monitoring van de data, en zijn een back-up als er iets niet lukt met de metingen of als patiënten vragen hebben. Patiënten hoeven bijvoorbeeld geen meetgegevens in te voeren over bloedsuikerwaarden, maar dit gebeurt automatisch middels bluetooth; geen menselijke fouten dus. Omdat er gebruikt wordt gemaakt van gevalideerde apparatuur en gecertificeerde verbindingen zijn de meetgegevens vergelijkbaar met metingen die ik in mijn spreekkamer doe. Ik heb dus betrouwbare data om me te werken.”

Herstel thuis na corona

Corona heeft versneld duidelijk gemaakt hoe slimme zorgtechnologie van waarde kan zijn. Zo heeft Chipmunk heeft ervoor gezorgd dat patiënten met Covid-19 die met vervroegd ontslag uit het ziekenhuis naar huis kwamen, thuis door de huisarts konden worden begeleid. Ook als zij nog zuurstof nodig hadden. Met medisch apparatuur als saturatiemeter, tensiemeter, glucoseapparaat, weegschaal, stappenteller, is het mogelijk diverse patiëntcategorieën te monitoren. Een praktijkondersteuner kan zo meer maatwerk leveren; patiënten die stabiel zijn ingesteld op hun medicatie hebben weinig controle nodig, bij patiënten die intensiever moeten worden begeleid, kan dat via telemonitoring. Ze gaan naar de praktijk als onderzoek moet plaatsvinden, maar andere metingen gebeuren in de thuissituatie als het de patiënt uitkomt. De POH en de huisarts houden via het dashboard toezicht op de metingen die binnenkomen, door individuele streefwaardes in te stellen worden alerts vanzelf zichtbaar voor de zorgverlener.
Erik Duijsens van Chipmunk: “In veel andere regio’s blijven partijen een beetje naar elkaar kijken en wachten af. In Limburg kiezen we ervoor om samen aan de slag te gaan, met alle onzekerheden die daarbij horen. Maar we doen het omdat we weten dat we de chronische zorg anders en meer digitaal moeten gaan organiseren, dus beginnen we gewoon.”

Huisartsen-app: Mijn huisarts Online

In april 2020 introduceerden de Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg hun app ‘Mijn Huisarts Online’. De patiënten reageerden positief op het gebruik van de app. En huisartsen zien het effect van het toenemend gebruik van de app ook terug: er ontstaat meer tijd en ruimte voor patiënten bij wie dat contact nu juist zo belangrijk is. Daarom starten zij een campagne waarmee zij nog meer mensen kennis willen laten maken van de app. Eind van het jaar hopen zij zo dat bij één op de vijf inwoners van de regio de app standaard onderdeel is van hun zorg.

“Drie vliegen in één klap” noemt Wiro Gruisen, Manager Regioregie bij CZ, het gebruik van de app binnen de zorg. “De patiënt krijgt meer grip op zijn gezondheid. Door de gemakken die de app biedt maar ook doordat er meer ruimte ontstaat voor een goed gesprek met de huisarts over wat echt belangrijk is. Huisartsen krijgen meer tijd voor hun patiënten en ervaren meer werkplezier. Maar het is ook een bijdrage aan de maatschappelijke opgave om zorg voor iedereen goed en toegankelijk te houden op de lange termijn. Een schoolvoorbeeld van PassendeZorg, mogelijk gemaakt door een regionale samenwerking tussen zorgverleners en zorgverzekeraar. Goed om te zien dat de huisartsen met een campagne het gebruik verder op willen schalen en de impact willen vergroten.”

Digitale touringcars

Zuyderland heeft door inzet van digitale coaches voor IBD, Parkinson en COPD flinke stappen heeft gezet op pad van e-health. Een grote groep patiënten maakt gebruik van MijnIBDCoach (MDL). Van de 2500 IBD-patiënten van Zuyderland heeft nu een derde een persoonlijke coach die hen helpt met de zelfdiagnose door hen te leren om te gaan met hulpmiddelen. Hierdoor staat de zorgverlener/coach veel frequenter in contact met een patiënt dan de reguliere arts. Opvallend: het aantal ziekenhuisopnames voor deze groep patiënten is met ongeveer 50 procent gedaald. Bovendien wordt een grotere therapietrouw gezien.

De heer Strauber: “Nadat uit onderzoek bleek dat ik een verhoogde suikerwaarde had, werd ik via de e-health app van Chipmunk gemonitord. Met de praktijkondersteuner kon ik mijn suikerwaarde bespreken en kwamen we erachter dat ik tegen diabetes type 2 aanliep. Ik werd doorverwezen naar een diëtist en op dieet gezet. Het belang van de e-health app is voor mij om problemen op tijd te ontdekken en meteen actie te kunnen ondernemen. Dat ik nu een dieet heb, kan als gevolg hebben dat ik geen pillen hoef te slikken en ook niet hoef te spuiten. Dat zijn ook minder kosten voor de verzekeraar.”

Samen met Erik Duijsens van Chipmunk en Wiro Gruisen van CZ verzorgde Kay een webinar tijdens de Slimme Zorgestafette. Hun betoog is terug te zien in Digitale Zorgrevolutie: Telebegeleiding diabetespatiënten bij de huisarts en terug te lezen in het maartnummer van Familiemagazine 1: telebegeleiding bij diabetespatiënten.