- 10 May 2019 -

Op weg naar anders denken, doen en organiseren in Hoensbroek

Op donderdag 2 mei zijn zo’n 17 zorgprofessionals, werkzaam in Hoensbroek, gestart met de pilot “anders denken, doen en organiseren”. Deze pilot is een onderdeel van het MijnZorg project Integrale Wijk Aanpak Hoensbroek. In deze pilot gaan wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders met elkaar aan het werk om de hulpvraag vanuit de wijkbewoner aan te pakken via de methodiek: ik wil, ik kan en ik heb nodig.

image

De groep die deze donderdag bij elkaar kwam zijn de ambassadeurs van het anders werken. Het bieden van maatwerk aan de burger in Hoensbroek die met zijn of haar hulpvraag bij de professional komt is het uitgangspunt. Dat doen we door het stellen van drie vragen : ik wil, ik kan en ik heb nodig. Een methodiek die binnen Proeftuin Ruwaard heeft bewezen dat deze effectief is. Wat kunnen mensen nog zelf en wat is er echt nodig om het probleem op te lossen.

Onderstaande video legt de methodiek uit:

Aftrap  voor andere werkwijze
In het begin zaten de deelnemers nog wat onwennig met elkaar aan tafel. Vertrouwen, elkaar kennen en duidelijke kaders zijn belangrijk voor de groep om echt met elkaar aan de slag te gaan voor bewoners van Hoensbroek. Snel was het ijs gebroken om verder te gaan in de voorbereiding om de nieuwe werkwijze te implementeren.

Begin juni komt de groep weer bij elkaar om de kaders verder vorm te geven en duidelijke werkafspraken te maken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze pilot en de werkwijze Anders Denken, doen en organiseren, neem dan contact op met de projectleider Nicole de Baat via email n.debaat@mijnzorg-ozl.nl